Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nyt ændringsforslag til Miljøbeskyttelsesloven giver hjemmel til producentansvar på emballager

07. november 2019
Nyt ændringsforslag til Miljøbeskyttelsesloven giver hjemmel til producentansvar på emballager
Forslag til ændring af Miljøbeskyttelsesloven er i høring til 13. december 2019.

Ændringerne giver hjemmel til det kommende producentansvar for emballager og emballageaffald. Samtidig ændres de nuværende producentansvarsordninger for biler, batterier og elektronikaffald således, at disse fremover opfylder kommende EU-krav.

Formålet med lovforslaget er ifølge høringsmaterialer tredelt:

  1. At etablere hjemler til at kunne implementere EU’s affaldsdirektiv art. 8 og 8a om nye minimumskrav til udvidede producentansvarsordninger på de eksisterende producentansvarsområder (biler, batterier og elektronikaffald) (frist for lovhjemler 5. juli 2020, frist for fuld implementering 5. januar 2023)

  2. At etablere hjemler til at kunne implementere udvidet producentansvar for emballage, jf. EU’s emballagedirektiv art. 7, stk. 2 om krav om udvidet producentansvar for emballage (frist for lovhjemler 5. juli 2020, frist for fuld implementering 31. december 2024)
     
  3. At etablere hjemler til at modernisere reglerne for udvidet producentansvar for elektronikaffald med henblik på at sikre mere genbrug og en bedre genanvendelse af elektronikaffald. Med ændringen skabes, ifølge høringmaterialet desuden hjemmel til at gennemføre anbefalinger fra Partnerskabet for indsamling af elektronikaffald (2016) samt Advisory Board for Cirkulær Økonomi (2017) og hermed gennemføre et initiativ i Aftale om udmøntning af pulje til Strategi for cirkulær økonomi (ingen implementeringsfrist, nationalt initiativ).

 

Loven har ikke til formål at fastlægge de præcise rammer for producentansvarets udmøntning, dette skal senere fastlægges i tilhørende bekendtgørelse(r). 

Se høringsmaterialet og indgiv høringssvar her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.