Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Nye regler for klassificering af affald som farligt affald

Nye regler for klassificering af affald som farligt affald

Reglerne for klassificering af affald som farligt affald harmoniseres per 1. juni 2015 i store træk med CLP-forordningen. CLP-forordningen erstatter – efter en overgangsperiode fra 2010 til 2015 - klassificeringsbekendtgørelsen fra 1. juni 2015.

På dette seminar gives et overblik over, hvordan dette tænkes implementeret i den danske affaldslovgivning, og hvad det betyder i praksis.

Program:

9.00 - 9.15 Kaffe og Velkomst 
v/Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

9.15 - 10.15 Hvad betyder de nye CLP-regler for klassificeringen af affald som farligt affald?
v/ Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen

10.15-10.45 Kulbrinter og klassificeringsreglerne – en ny vejledning til at vurdere forekomsten af ”farlige” kulbrinter i affald  
v/Jiri Hyks, DanWS

10.30-10.50  PAUSE

10.50-11.15 En opdatering af DAKOFAs ”Er jorden farlig”? – hvad betyder de nye regler?
v/Henrik Wejdling, AffaldPlus

11.15-11.35 Hvordan hænger klassificeringsreglerne for affald sammen med beslutning om håndteringen af affaldet?
v/ Mads Roesen, Combineering

11.35-12.00  Debat og afslutning

Se en nærmere beskrivelser af de enkelte indlæg i selve programmet som findes i kolonnen til højre.

Efter seminaret afholdes netværksmøde i ”Netværk for farligt affald”. Tilmelding til netværksmødet kan ske her
https://www.dakofa.dk/kort/netvaerk-for-farligt-affald-9/
Der vil være sandwich til de personer, som deltager i eftermiddagens netværksmøde.

Hvornår

21. april 2015
kl. 09.00 - 12.00

Hvor

Energiens Hus
Rosenørns Allé 9, 5 sal1900 Frederiksberg

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
14. april 2015

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.