Webinar: Nye danske samarbejder om tekstiler

Nye danske samarbejder om tekstiler
I takt med de kommende krav om udsortering af tekstilaffald fra husholdninger og erhverv stiger mængderne af tekstilaffald. Ikke alene vil mængden til genanvendelse stige, da flere mængder udsorteres, men alle trends viser stadig en stigning i de markedsførte mængder af nye produkter. En lang række opgørelser viser, at kvaliteten falder samtidig med, at mængderne stiger.

I et forsøg på at imødegå de stigende miljø- og klimamæssige udfordringer koblet til tekstiler barsler EU-Kommissionen med en strategi for tekstiler, hvor fokus vil være på hele tekstilsektoren og dennes omstilling til en cirkulær økonomi. I den nye, danske handlingsplan for cirkulær økonomi, opsummeres de seneste nationale initiativer inden for tekstilområdet, som alle skal medvirke til at omstille den danske tekstilbranche til en mere cirkulær sektor.  

Der etableres tre nationale, cirkulære samarbejder om tekstiler:

1)Partnerskab om bæredygtige kredsløb i tekstilbranchen. Dette partnerskab dannes under MUDP.

2)Der etableres et partnerskab mellem offentlige institutioner, fx regionerne, deres leverandører og samarbejdsparter, for at undersøge, hvordan det offentlige tekstilforbrug kan blive grønnere. 

3)Der etableres en taskforce for bæredygtig omstilling af dansk mode og tekstil og grøn certificering af SMV'er. Det sker i regi af den politiske aftale om genstart af dansk eksport. 

Udover disse nationale samarbejder er der også i forskningsreserven afsat midler til et nyt partnerskab for tekstil. Endelig er der ansøgt om EU-midler til nyt tekstilsamarbejde og regionale samarbejder, der netop er afsluttet. Sidst men ikke mindst etableres et nyt partnerskab for cirkulære tekstiler i Københavns Kommune. 

På dette webinar vil vi forsøge at skabe et overblik over de forskellige samarbejder og initiativer, herunder mål og midler samt tidshorisonter. Deltag og bliv opdateret på tekstilsamarbejderne i Danmark og deltag i debatten om, hvordan vi sikrer en vidensdeling og et fælles fodslag.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i webinaret online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden webinaret i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, Dakofa
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Annette Braunstein, Dakofa
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
12:40-13:05
En kortlægning af initiativer på tekstilområdet, en ny taskforce for bæredygtig omstilling af dansk mode og tekstil, en ny symbiose og nye partnerskaber på vej
Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster
Betina Simonsen
13:05-13:15
Spørgsmål
13:15-13:35
Bæredygtige kredsløb i tekstilbranchen – nyt MUDP-partnerskab
Bjørn Olsen, Miljøstyrelsen
Bjørn Olsen
Miljøstyrelsen
13:35-13:45
Spørgsmål
13:45-13:50
Information om nyt initiativ for innovative grønne tekstilvirksomheder
Tatiana Juel, Erhvervsstyrelsen
Tatiana Juel
Erhvervsstyrelsen
13:50-13:55
Spørgsmål
13:55-14:10
Pause
14:10-14:30
Opsamling fra det regionale samarbejde PARCK og nye tekstil samarbejder i støbeskeen
Line Bech, Gate 21
Line Bech
14:30-14:40
Spørgsmål
14:40-15:00
Nyt partnerskab for cirkulære tekstiler i Københavns Kommune
Tina Winberg, Københavns Kommune
Tina Winberg
15:00-15:10
Spørgsmål
15:10-15:30
Debat: Hvordan sikrer vi vidensdeling på tværs af de nye partnerskaber og fælles fodslag?
15:30-15:30
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA 

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

10. marts 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.