Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny vejledning om overførsler af grønlistet affald

06. juni 2018
Ny vejledning om overførsler af grønlistet affald
Nordisk Ministerråd har udgivet en ny kortfattet vejledning om overførsler af grønlistet affald. Vejledningen har til formål at oplyse om, hvilke krav, der gælder ved overførsler af grønlistet affald. Det gælder generelt, at grænseoverskridende transport af affald kræver en tilladelse, men eksport af ikke-farligt, såkaldt grønlistet affald til nyttiggørelse udgør en undtagelse til denne regel.

Grønlistet affald kan i modsætningen til orangelistet og ulistet affald importeres/eksporteres til nyttiggørelse uden forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke fra Miljøstyrelsen. De procedure‐ og kontrolmæssige krav er dermed mere lempelige for grønlistet affald, der overføres med henblik på nyttiggørelse.  

Vejledningen indeholder information om følgende krav der gælder for overførsler af grønlistet affald

1. Krav til anvendelse af procedure for grønlistet affald  

  • Affaldet skal være klassificeret som grønlistet i overensstemmelse med lovgivningen (Regulation (EC) No. 1013/2006 on shipments of waste, bilag III, IIIA og IIIB samt bilag V, part 1, liste B. 
  • Affaldet overføres til nyttiggørelse/genanvendelse
  • Overførsler af grønlistet affald er tilladt indenfor EU/OECD landene. Man skal være opmærksom på, at overførsler af grønlistet affald til nyttiggørelse i ikke‐OECD lande er underlagt et helt særligt kontrolregime

2. Krav til overførsler af grønlistet affald

  • Der er krav om, at overførslen skal være ledsaget fra af et bilag VII, jf. artikel 18 i Transportforordningen, der rummer en række oplysninger, som er relevante for sporingen af affaldet. 
  • Der skal foreligge en gyldig kontrakt mellem afsender og modtager af affaldet
  • Øvrige krav 

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside om overførsler af grønlistet affald, herunder finder du vejledningen ”Klassificering af grønlistet affald under "Transportforordningen"- en praktisk guide 

Lovgivning

Andre vejledninger

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.