Webinar: Ny organisering af affaldssektoren!

Ny organisering af affaldssektoren!
Regeringen har fremlagt en vision for affaldsområdet, ”En klimaneutral affaldssektor i 2030”, og et næsten enigt Folketing har netop udmøntet visionen i en politisk aftale. Vi skal have langt mindre affald til forbrænding og langt mere til genanvendelse, hvilket blandt andet skal ske gennem tvungne udbud af de kommunalt indsamlede mængder. Det vil sige, at forbrændingssektoren skal på slankekur, mens sorterings- og genanvendelsesteknologierne gerne skulle få vokseværk foranlediget af de potentielt større mængder, der vil blive presset opad i affaldshierarkiet.

Men hvad er det helt konkret, der indgår i pakken? Og præcis hvilke konsekvenser vil det have for sektorens aktører og den cirkulære omstilling? Det vil vi indledningsvis forsøge at blive klogere på, når vi på webinaret skal høre nærmere om den politiske aftale samt efterlevelse af de kommende, ambitiøse krav fra EU om øget forebyggelse og genanvendelse.

Herefter har vi inviteret en håndfuld af de mest glødende organisationer, når det kommer til støtte eller modstand overfor de indgåede aftalepunkter. Organisationerne vil få mulighed for at komme med deres syn på aftalens konsekvenser samt drøfte disse med hinanden - og du vil få mulighed for at stille spørgsmål til organisationerne.

Som deltager på webinaret vil du dermed få indblik i såvel de fremtidige rammebetingelser for affaldssektoren som for- og bagsider heraf. Du vil desuden selv få mulighed for at bringe din viden og/eller meninger til torvs hjemme fra sofaen, da webinaret afholdes via ZOOM, hvorved det er muligt at lukke deltagere ind til kommentarer og spørgsmål. 

OBS: Mail med link til webinaret vil blive udsendt til deltagerne 1-2 arbejdsdage før webinaret afholdes. Hvis man dagen før webinaret ikke har modtaget et link, så kontakt DAKOFA.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på webinaret via ZOOM, er det også muligt at se en livestream af webinaret på Youtube - du skal blot skrive, at du har behov for et Youtube link i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten. Efter webinaret fremsendes desuden et Youtube link til deltagerne, hvor det vil være muligt at gense webinaret i en periode på 7 dage.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion til webinaret
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
12:40-13:05
Aftalens indhold og visioner

v. Marie Thorlacius-Ussing, Energistyrelsen

13:05-13:30
Spørgsmål til Energistyrelsen
13:30-13:40
PAUSE
13:40-14:25
Respons på aftalens hovedelementer

v. Karin Klitgaard, Dansk Industri

    Lisbet Hagelund, Dansk Erhverv

    Mikkel Brandrup, Dansk Affaldsforening

14:25-15:00
Debat om aftalens hovedelementer

v. deltagerne og organisationerne

15:00-15:00
Afrunding
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

18. juni 2020
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via ZOOM og YOUTUBE

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.