Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny national affaldsplan kommer i 2020

23. marts 2018
Ny national affaldsplan kommer i 2020
I netop udsendt pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet fremgår det, at den nationale affaldsplan ventes klar 2020. Kommunerne kan derfor vente med at udarbejde nye affaldsplaner.

Planen forventes sendt i høring i 2019 og udgivet primo 2020. Det nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Det betyder også, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner før 2020. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode.

Det fremgår, at det også er muligt at udarbejde nye kommunale affaldsplaner, så længe de ikke strider mod den nationale affaldsplan. Udarbejder man en ny lokal affaldsplan inden 2020, skal man således være klar til eventuelt at opdatere den, når den næste nationale affaldsplan kommer. Når den kommende nationale affaldsplan udgives, vil kommunerne få tid til at forberede og udkomme med deres nye lokale affaldsplaner, så de kan sikre sig, at de dækker de lokale behov og er i overensstemmelse med den nationale plan.

Miljøstyrelsen gør i pressemeddelelsen opmærksom på, at en del kommuner allerede er i gang med at forberede deres næste affaldsplan, og stiller sig gerne til rådighed for dialog omkring retningen for den næste runde affaldsplaner.

Læs hele pressemeddelelsen her!

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.