Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny guide til god miljøledelse inden for affaldssektoren

14. april 2020
Ny guide til god miljøledelse inden for affaldssektoren
En opdateret EMAS-guide giver hjælp at hente for både myndigheder og virksomheder, der ønsker at øge deres miljømæssige performance inden for affaldsområdet.

Den fælleseuropæiske EMAS-ordning (Eco-Management and Audit Schemes) eller på dansk, den såkaldte miljøledelsesordning, er en frivillig ordning, som virksomheder og organisationer kan vælge at følge og lade sig certificere under. Ordningen er altså ikke juridisk bindende, men en mulighed for, at virksomheder og organisationer kan vise omverdenen, at de kontinuerligt arbejder for en bedre miljø-performance.

EMAS-ordningen dækker mange forskellige typer af virksomheder og organisationer, men nu har EU-Kommissionen netop præsenteret en ny BEMPs (best environmental management practices) for affaldssektoren.

Konkret vejledning til bedre miljøledelse

Den nye BEMP henvender sig til både offentlige og private affaldsselskaber såvel som affaldsmyndigheder og beskriver best practice for følgende affaldsrelevante aktiviteter:

  • Etablering af en strategi for affaldshåndtering
  • Fremme af affaldsforebyggelse
  • Fremme af genbrug af produkter samt forberedelse med henblik på genbrug af affald
  • Forbedring af affaldsindsamling
  • Affaldsbehandling med henblik på materialegenanvendelse

Dokumentet kommer dermed vidt omkring og sætter bl.a. fokus på producentansvarsordninger, pay-as-you-throw ordninger, oplysningskampagner og hjemmekompostering såvel som fælleskommunale samarbejder, lav-emissionskøretøjer og behandling af absorberende hygiejneprodukter.

I BEMP’en specificeres en lang række punkter som man som myndighed eller virksomhed bør overveje eller være opmærksom på i forhold til de ovennævnte kategorier. Dokumentet opstiller ydermere en lang række indikatorer for, hvordan man kan måle sin performance inden for forskellige områder samt en såkaldt ”benchmark of excellence” der indikerer, hvordan man kan gøre det ekstra godt.

Den nye BEMP tager udgangspunkt i håndtering af det kommunale affald (dvs. affald fra husholdningerne samt husholdningslignende affald fra øvrige kilder), bygge- og anlægsaffaldet samt affald fra sundhedssektoren.

Læs mere

Du kan finde selve beslutningen om den nye EMAS samt BEMP’en, der ligger som et bilag i forlængelse heraf. her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.