Høringsseminar: Ny affaldstilsynsbekendtgørelse

Ny affaldstilsynsbekendtgørelse
Udkast til ny affaldstilsynsbekendelse sætter rammerne for det styrkede affaldstilsyn, der træder i kraft 1. januar 2025.

Miljøstyrelsen har netop sendt udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn i høring. Høringsfristen er 13. september 2024.

Baggrunden for udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn er den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 og den opfølgende politiske aftale af 30. august 2022.

Her er det besluttet at styrke tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering fra 2025 med en strømlinet praksis på tværs af landet.

Styrket affaldstilsyn og strømlinet praksis har, ifølge aftalen, til formål at fremme lige konkurrencevilkår og sikre høj genanvendelse og en højere regelefterlevelse i øvrigt.

Udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn er en ny hovedbekendtgørelse, der skal sikre en del af implementeringen af ovennævnte politiske aftale.

Udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn indebærer en opdeling af affaldstilsynet i et administrativt affaldstilsyn, der udføres af Miljøstyrelsen, og et fysisk affaldstilsyn, der udføres af kommunerne eller af Miljøstyrelsen. Der er således tale om en ny formel organisering af affaldstilsynet, der skal sikre, at virksomheder fremover bliver underlagt både administrative og fysiske affaldstilsyn.

Udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn vil ikke medføre ændringer af de gældende regler om, hvordan affald skal håndteres eller behandles, og tilsynsmyndighederne vil derfor både på de administrative og fysiske affaldstilsyn skulle se på virksomhedernes overholdelse af gældende regler. Udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn vil heller ikke medføre ændringer af de håndhævelsesskridt, der gælder i dag.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen eller læs Dakofas nyhed om bekendtgørelsen her.

Program

12:30-15:00
Program under udarbejdelse

Detaljeret program offentliggøres efter sommerferien.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

28. august 2024
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Dakofas lokaler
Vesterbrogade 149, Bygning 8. 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK deltagelse
DKK 0,00
ONLINE deltagelse
DKK 0,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.