Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten

22. maj 2018
Nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten
I forbindelse med nedrivning af bygning 13 på Bispebjerg Hospital er det undersøgt, hvordan murværk nedrives, så stenene kan genbruges. Der er opnået erfaringer med nye teknologier og metoder. Tid og omkostninger til nedrivning er dokumenteret. Projektet er udført som en del at et større demonstrationsprojekt, hvor stenene er genbrugt til nybyggeri på Katrinedalskolen i Vanløse.

Projektets nyhedsværdi ligger i, at der er tilvejebragt et gennemskueligt grundlag med hensyn til økonomi, tid, metoder og udbytte mm. for demontering af murværk i bygninger og udtagning af mursten med henblik på genbrug. Der er afprøvet teknologi(er) og værktøjer, der erstatter eller supplerer eksisterende metoder til skånsom udtagning af hele mursten til genbrug. I projektet har der endvidere været fokus på samarbejdet i værdikæden fra nedrivning til nybyggeri og at sikre at parternes interesser passer sammen. 

Nedrivning af murstensbygninger sker normalt med maskiner, og når det er flere etager, som skal nedrives, køres der i brokkerne, hvorved stenene beskadiges. Der har derfor været behov for udvikling af nye metoder og arbejdsgange. Forskellige metoder til skånsom nedrivning af murværk, f.eks. nedrivning med lang arm påmonteret sorteringsgrab, montering af beskyttelsesudstyr på grab og container er afprøvet. Det anbefales i projektet, at teknologi til nedtagning af murværk, sortering og håndtering af mursten til genbrug fortsættes. 

Det er vurderet, at en spildprocent under 25 % af murværk i forhold til genbrug af mursten teknisk set ikke er mulig. En vægtmæssig andel på 50% hele sten vurderes at være realistisk. 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.