Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nedbrydning af forureningsstoffer i jord og grundvand – opdatering af nedbrydningsrater

07. maj 2018
Nedbrydning af forureningsstoffer i jord og grundvand – opdatering af nedbrydningsrater
Miljøstyrelsen har offentliggjort et litteraturstudie, som har haft til formål at opdatere viden om organiske stoffers nedbrydning i jord og grundvand. Nedbrydningen beskrives ved hjælp af nedbrydningsrater, og disse kan anvendes i risikovurdering af forureningsstoffers påvirkning af grundvandet i forbindelse med udsivning fra f.eks. en jordforurening.

Arbejdet, der er gennemført af DTU Miljø, har ført til en liste med anbefalede 1. ordens nedbrydningsrater for naturlig nedbrydning af relevante forureningsstoffer. Hent publikationen her: Miljøprojekt nr. 2013, 2018: Nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering - Litteraturstudie

Projektet er gennemført som en del af et større arbejde med udvikling af en ny model (GrundRisk), som forbedrer de hidtil anvendte principper for risikovurdering i relation til den offentlige indsats overfor de mange jordforureninger. Modellen består af en indledende risikoscreening af eksisterende forureninger, samt en efterfølgende risikovurdering af de jordforureninger, der gennem screeningsproceduren er vurderet til potentielt at true grundvandsressourcen. Læs mere om GrundRisk modellen her

Læs mere i vidensbanken

Jord

Tags

Jord
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.