Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Madspild i fokus i den europæiske affaldsforebyggelsesuge

30. januar 2015
Madspild i fokus i den europæiske affaldsforebyggelsesuge

Perioden 22. – 30. november 2014 bød på omkring 12.000 forskellige events ud over hele Europa, da EU’s affaldsforebyggelsesuge fandt sted. Der var i ugen særlig fokus på madspild.

I Danmark blev der afholdt i alt 13 events fordelt på 3 kommuner/myndigheder, 1 affaldsselskab og 3 organisationer.

Klik ind på affaldsforebyggelsesugens hjemmeside her og læs mere.

Hvad er den Europæiske affaldsforebyggelsesuge?
Den europæiske affaldsforebyggelsesuge blev introduceret i 2009 finansieret af EU’s Life+ program for en tre-årig periode.  Affaldsforebyggelsesugen er siden blevet afholdt omkring uge 47 hvert år – i år dog i uge 48 og forløber over 9 dage. Begge weekender er altså inkluderet i ugen. Ugen arrangeres og koordineres af European Week for Waste Reduction (EWWR) sekretariatet.

Formålet med ugen er at øge bevidstheden om affaldsforebyggelse i de europæiske lande gennem en lang række aktiviteter og events med dette omdrejningspunkt. Det skal mere konkret ske ved at:

- Skabe opmærksomhed omkring EU’s og de enkelte medlemslandes strategier og politikker for affaldsreduktion
- Fremme tiltag på tværs af Europa, der kan reducere affaldsmængderne
 -Fremhæve det arbejde, der allerede udføres af de forskellige aktører, gennem konkrete eksempler på affaldsreduktion
 -Tilskynde til ændringer i adfærden i dagligdagen hos de europæiske borgere - særligt i forhold til forbrug og produktion

I Danmark er der dog ikke et snævert fokus på information til borgeren som privatperson, men generel opmærksomhedsskabelse i samfundet, inklusive på virksomheder og offentlige institutioner.

Find mere information om ugen og EWWR her.