Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Mad- og drikkekartonaffald - indsamling og genanvendelse

Mad- og drikkekartonaffald - indsamling og genanvendelse
Den nye affaldsbekendtgørelse kræver, at blandt andet mad- og drikkekartonaffald skal udsorteres og hentes ved husstandene fra den 1. juli 2021. Men hvordan gør man - og hvad er erfaringerne?

Ifølge Handlingsplan for cirkulær økonomi - udkastet til den nye nationale affaldsplan - vurderes der at være ca. 35.000 ton mad- og drikkekartonaffald om året hos husholdningerne. Det svarer til ca. 14 kg/år pr. husstand, primært mælkekartoner. Mad- og drikkekartonaffaldet er relativt let at indsamle og genanvende, men fraktionen er stort set ikke blevet udsorteret før i Danmark, mens flere af vores nabolande har genanvendt mad- og drikkekartonaffald i en årrække.

Jævnfør "Bekendtgørelse om affald" skal de danske kommuner fra den 1. juli 2021 have de husstandsnære indsamlingsordninger klar. Men over 65 kommuner har ansøgt Miljøstyrelsen om dispensation for tidsfristen for netop indsamling af mad- og drikkekartonaffald, som ellers fremgår af samme bekendtgørelses § 26. De nærmere kriterier for sortering og indsamling af mad- og drikkevarekartonaffald er beskrevet i vejledninger fra Miljøstyrelsen. 

På dette webinar forsøger vi at afdække, hvordan indsamling, afsætning og genanvendelse af mad- og drikkekartonaffald kan foregå. Hvilke genanvendelsesmuligheder er der i udlandet? Hvilke overvejelser har kommunerne gjort sig i forbindelse med valg af ordning og afsætning - hvilke fraktioner vælges ved kombineret indsamling, hvilke beholdere og tømningsfrekvenser, hvad med de forskellige boligtyper i kommunen? Og endelig, hvordan kan danske kommuner få inspiration fra udlandet til den borgerrettede kommunikation om den nye fraktion?

Deltag i webinaret og få inspiration til, hvordan indsamling, genanvendelse og kommunikation i relation til mad- og drikkekartonaffald kan tilrettelægges. Der er god mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholdere og for at udveksle kommentarer med de andre deltagere undervejs i webinaret. 

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

Program

12:30-12:50
Velkomst og introduktion
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
12:50-13:20
Sorteringsanlæg og genanvendelse af mad- og drikkekartonaffald
Michael Brandl, EXTR:ACT
Michael Brandl
EXTR:ACT

Sorting plants and recycling of used beverage carton (UBC) / used liquid packaging board - the presentation will be in English 

13:20-13:30
Spørgsmål
13:30-13:50
Kortlægning af mængder og kvalitet – resultater fra nyt universitetsspeciale
Kristoffer Brix Larsen, Studerende ved Roskilde Universitet
Kristoffer Brix Larsen
Studerende ved Roskilde Universitet
Matias Wolder Steenberg, Studerende ved Roskilde Universitet
Matias Wolder Steenberg
Studerende ved Roskilde Universitet

Baseret på forsøgsdata, skabt i samarbejde med Solrød Kommune, fremlægges resultater fra  RUC specialet ‘Indsamling og genanvendelse af mad- og drikkekartoner’. Resultater for  mængde, kvalitet og volumen diskuteres. 

13:50-13:55
Spørgsmål
13:55-14:15
Pause
14:15-14:35
Københavns overvejelser og planer for indsamling og genanvendelse af mad- og drikkekartonaffald
Jens Borregaard, Affaldsindsamling og sortering, Københavns Kommune
Jens Borregaard
14:35-14:40
Spørgsmål
14:40-15:00
Hernings erfaringer med indførsel af kombineret indsamling af mad- og drikkekartoner, plast- og metalaffald
Karen Marie Frost, Genbrug og Affald, Herning Kommune
Karen Marie Frost
15:00-15:05
Spørgsmål
15:05-15:25
Debat om udfordringerne med at indføre indsamling af mad- og drikkekartonaffald

Indledning til debatten - om blandt andet kommunikation

15:25-15:30
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA 

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

28. april 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via. Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.