Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kort nyt om beton – ude og hjemme

08. februar 2019
Kort nyt om beton – ude og hjemme
Betonaffald er hot – det rummer nemlig et potentiale for ressourceeffektivitet, miljøgevinster, og - hvem ved - måske også økonomiske gevinster. Det er i hvert fald nogle af de ting, som undersøges i de mange nye initiativer, der er i gang om genanvendelse af betonaffald til ny beton. I denne nyhed har vi samlet lidt nyt om beton fra ude og hjemme.

Holland vil vise vejen med en ny betonaftale

I slutningen af 2018 indgik den hollandske regering og industri en betonaftale, som har til formål at gøre beton mere bæredygtigt. Forinden havde aftalen været i EU-høring. 

Betonaftalen er et fælles initiativ fra hele værdikæden for beton, som har til formål at fremskynde bæredygtig beton. Den bidrager til en væsentlig reduktion af betons miljøpres og styrker de deltagende virksomheders innovation og konkurrenceevne. Den brede inddragelse af både private og offentlige kunder giver aftalen ekstra styrke i forhold til at opnå aftalens mål. Holland vil vise omverdenen vejen.

Betonaftalen indeholder konkrete mål og ambitioner for værdikæden. Eksempler herpå er:

  • 30% reduktion af CO2-udslippet i 2030 i forhold til 1990 
  • 100% højkvalitets genanvendelse af frigivet beton 
  • 5% af det samlede volumen af aggregater med konkrete affaldsstrømme

Det angives i aftalen, hvilken part der vil realisere disse mål og ambitioner. Parterne har endvidere aftalt at anvende den nationale bestemmelsesmetode (Milieu Kosten Indicator-Waarde, MKI-waarde) til at bestemme CO2-reduktionen. 

Til aftalen er knyttet en styregruppe ledet af formand Jacqueline Cramer (Professor på Utrecht University), og Rijkswaterstaat (Hollandske EPA) står for sekretariatsfunktionen. Find mere information her (hvis du kan hollandsk)

Zürich by deler viden om genbrug af beton med europæiske byer

Byen Zürich har sat sig som mål at genanvende så meget betonaffald som muligt i sine projekter og har over de seneste år opnået betydelige erfaringer. Byen var fornylig vært ved et besøg fra andre europæiske lande, hvor både miljø- og byggemyndighed og industrien delte ud af erfaringer som viste udviklingen med genanvendelse af betonaffald. Konkrete eksempler blev inddraget, f.eks. Letzigrund sport stadium med on-site reuse of concrete 

City of Zürich har udgivet et kortfattet faktablad på engelsk om genanvendt beton, og kan man tysk er der her referencer til en række relevante undersøgelser og projekter

Og nyt fra hjemmefronten

Nyt PhD projekt skal bidrage med faktuel viden om genanvendelse af beton både som ubundne bærelag i veje, og som erstatning for grus og sten i ny beton. Projektet skal tage udgangspunkt i danske forhold for at finde løsninger, som passer til netop danske behov. Det vil indeholde både eksperimentelt arbejde og livscyklusvurdering af relevante danske anvendelsesscenarier. Livscyklusvurderingen skal bidrage til at kortlægger, under hvilke aktuelle omstændigheder det giver mest bæredygtighed at anvende genbrugstilslag i ny beton i forhold til den nuværende anvendelse som vejfyld. Som led i projektet udvikles en konkret guide til, hvordan en blanderecept for beton med genbrugstilslag kan sammensættes med udgangspunkt i krav til den nye beton.

Projektet er etableret som et samarbejde mellem DTU Byg, Dansk Beton og Norrecco A/S

Læs mere om projektet her

Nu kan alle få leveret bæredygtig beton baseret på genbrugsbeton. Det skriver Ritzau i en pressemeddelelse. Dansk Mobil Beton A/S har i samarbejde med Teknologisk Institut og Norrecco A/S og med støtte fra Innovationsfonden udviklet en række nye kvalitetsbetoner baseret på op til 100% genbrugsbeton, der nu sælges direkte til både private og professionelle. 

Læs mere her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.