Konference: Øget genanvendelse i et internationalt perspektiv

Miljøminister Ida Auken lægger op til øget genanvendelse af affald, herunder især øget genanvendelse af affaldet fra husholdningerne. Et af ministerens fokusområder er det organiske affald, som skal udsorteres og ressourcerne udnyttes bedre end de bliver i dag.

Miljøministerens udmeldinger ligger fint i tråd med EU-Kommissionen, som barsler med stramninger af genanvendelsesmålene på EU-plan og der indføres måske også mål for det organiske affald.

Danmark indtager i EU’s opgørelse over de europæiske landes genanvendelse af husholdningsaffaldet kun en 6. plads med en genanvendelsesprocent på bare 48. Andre lande som Sverige, Østrig, Holland og Belgien har langt højere genanvendelsesprocenter. Hvad er det, disse lande kan og gør for at nå høje genanvendelsesprocenter på op mod 70 %?

Kigger man på Miljøstyrelsens register over dansk genanvendelsesanlæg, er listen forbavsende kort. Sagen er, at Danmark har meget få egentlige genanvendelsesanlæg, men derimod mange indsamlere med eller uden forbehandlingsanlæg, som f.eks. nedknusning, sortering og adskillelse. Herefter bliver de sorterede og forbehandlede affaldsfraktioner eksporteret til egentlig genanvendelse på udenlandske anlæg. Det gælder for metal, papir/pap, plast og efterhånden også glas. Kun det organiske affald vil skulle genanvendes lokalt. Men har vi overhovedet overblik over de udenlandske genanvendelsesanlæg og den teknologi, som anvendes?

Konferencen giver eksempler på, hvordan andre førende EU-lande har håndteret EU's målsætning om øget genanvendelse og det præsenteres i lyset af kommende danske initiativer. Ligeledes gives et overblik over genanvendelsesanlæg i andre lande og det teknologiske stade.

Hvornår

29. februar 2012
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Ingeniørhuset
Kalvebod Brygge 311780 København

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.