Konference: Indsamling og sortering - erfaringer og kommende ordninger

Indsamling og sortering - erfaringer og kommende ordninger
Denne konference vil stille skarpt på danske og nordiske erfaringer med kildesortering og indsamling.

SDU vil skitsere deres model-udviklingsarbejde om samspil mellem kilde- og central sortering for både tørre fraktioner og bioaffaldet. Budgetøkonomi for udvalgte indsamlingsscenarier i Miljøprojekt 1458 præsenteres sammen med beregning af opnået genanvendelse. Endvidere vil erfaringer fra flere kommuner, herunder med sortering i etageejendomme, bliver fremlagt.

I anden session af konferencen vil der blive set på fremtidige ordninger for udvalgte affaldsselskaber og kommuner i relation til bl.a. central sortering samt opnåelse og sikring af en høj kvalitet i genanvendelen og derved en bedre afsætning. Der bliver til slut mulighed for at se og høre om en ny type gasdrevet renovationsbil, som udstyret med et batteridrevet tømningsaggregat.

LINK TIL VIDEOER BRUGT I RASMUS BANKE's PRÆSENTATION:

Video på arbejdsmiljø – youtube link:

Video optaget på teknologisk institut  – simulering af indsamlingsrute – youtube link:

TV2 Øst optagelse i Slagelse af skraldebiler med Banke E-PTO – youtube link:

Hvornår

18. marts 2014
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Magrethepladsen 18000 Århus C

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.