Konference: Indsamling og sortering af husholdningsaffald - hvordan når vi i mål?

Konferencen vil tage udgangspunkt i nogle af landets bedste erfaringer med indsamling fra div. typer beboelsesområder, herunder særligt etageboliger og sommerhuse.

Derudover vil vi se på erfaringer med og fremtidens planer for både kildesortering og central sortering i den fælles higen efter at kunne efterleve regeringens målsætning om genanvendelse af mindst 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.

Konferencen vil desuden give en status fra de kommuner, der allerede har vovet sig ud i nye indsamlings- og sorteringsløsninger.

Konferencens formål er således at opsamle de bedste erfaringer med indsamling og sortering samt at høre om nye løsninger, herunder også resultater på forsøgsordninger.

Konferencens målgruppe er alle kommunale og fælleskommunale medarbejdere med fingrene i nutidens og fremtidens indsamlingsordninger samt de private aktører, der skal understøtte de kommunale ordninger med indsamlingsmateriel, henteordninger og sorteringsløsninger.

Hvornår

20. januar 2015
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Ingeniørforeningen
Kalvebod Brygge 31-331780 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.850,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.650,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
6. januar 2015

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.