Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Affald fra butikker, supermarkeder, restauranter og kontorer – mere genanvendelse, men hvem og hvordan?

Servicesektoren står for 25 % af den samlede danske affaldsproduktion, brænder eller deponerer 1 mio. tons affald årligt og genanvender 65 %. Ressourcestrategien har flere initiativer for servicesektoren, herunder et særskilt mål om at 60 % af det organiske affald i 2018 skal indsamles og udnyttes til biogas og gødningsproduktion.

Det svarer til 4 gange så meget som i 2011. Sektorens madaffald svarer til halvdelen af alt organisk dagrenovation fra husholdningerne, så det er alt i alt betydelige mængder, som skal flyttes opad i affaldshierarkiet.

Konferencen ser på muligheder og incitamenter til sortering, indsamling og behandling af de store mængder, som i dag betragtes som besværligt affald, men som i morgen kan være indtægtsgivende ressourcer.

Konferencen henvender sig dermed til private indsamlere og behandlere af servicesektorens affald, kommunale tilsynsfolk og affaldsrådgivere samt – naturligvis – servicesektorens egne medlemmer; herunder detailhandelen. Ud over at se på hvordan vi opnår en højere genanvendelse, vil konferencen også se på bl.a. kommunernes muligheder for at hjælpe via tilsyn og dialog.

Hvornår

10. marts 2015
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Ingeniørforeningen
Kalvebod Brygge 311780 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.850,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.650,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
24. februar 2015
Se deltagere
Del denne side