Konference: Affald fra butikker, supermarkeder, restauranter og kontorer – mere genanvendelse, men hvem og hvordan?

Servicesektoren står for 25 % af den samlede danske affaldsproduktion, brænder eller deponerer 1 mio. tons affald årligt og genanvender 65 %. Ressourcestrategien har flere initiativer for servicesektoren, herunder et særskilt mål om at 60 % af det organiske affald i 2018 skal indsamles og udnyttes til biogas og gødningsproduktion.

Det svarer til 4 gange så meget som i 2011. Sektorens madaffald svarer til halvdelen af alt organisk dagrenovation fra husholdningerne, så det er alt i alt betydelige mængder, som skal flyttes opad i affaldshierarkiet.

Konferencen ser på muligheder og incitamenter til sortering, indsamling og behandling af de store mængder, som i dag betragtes som besværligt affald, men som i morgen kan være indtægtsgivende ressourcer.

Konferencen henvender sig dermed til private indsamlere og behandlere af servicesektorens affald, kommunale tilsynsfolk og affaldsrådgivere samt – naturligvis – servicesektorens egne medlemmer; herunder detailhandelen. Ud over at se på hvordan vi opnår en højere genanvendelse, vil konferencen også se på bl.a. kommunernes muligheder for at hjælpe via tilsyn og dialog.

Hvornår

10. marts 2015
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Ingeniørforeningen
Kalvebod Brygge 311780 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.850,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.650,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
24. februar 2015

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.