Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Netværk: Kommunikation

Kommunikation

Netværket fokuserer og udveksler erfaringer med kommunikation til borgere, virksomheder mv. Der udveksles erfaringer med forskellige former for kommunikation og formidling på tværs af aktørgrupper og teoretiske og kreative retninger.

Kommunikation og formidling til og med borgere og forbrugere er et af de af de væsentligste værktøjer til forebyggelse af affald og adgang til verdens efterhånden meget knappe ressourcer. Affald skabes i brugerleddet efter endt brug, og gør forbrugere og borgeren til en central aktør i forhold til at få adgang til de ressourcerne, som det er nødvendigt at genbruge og genanvende fremadrettet. Dette så vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt, men også for at leve op til strengere og strengere krav på området fra bl.a. EU.

Netværket arbejder derfor med kommunikation som værktøj til øget forebyggelse af affald og udnyttelse af affaldet som ressource i relation til f.eks. indsamlings- og sorteringssystemer mv. Især affaldet fra husholdningerne er her interessant både i forhold til mængder og sammensætning.

Netværket har til formål at skabe et forum hvor affaldskommunikatører – og andre med interesse for formidling og kommunikation indenfor affalds- og ressourcesektoren – kan mødes og diskutere og erfaringsudveksle på tværs af arbejdsområder og aktører. Udover faglige input, lægges der stor vægt på dialogen og debatten til netværksarrangementet.

Netværket arbejder både med den klassiske tilgang til affaldskommunikation i form af diverse kampagner af både online og offline karakter for at ændrer borgernes adfærd, så adgangen og muligheden for udnyttelse bliver lettere for de efterfølgende modtagere i værdikæden, men lægger også vægt på at kigge fremad og se mod nye måde at arbejde med formidling og menneskelig adfærd på. Det kan være alt fra adfærdsdesign, nudging og sociale medier – men der er også mulighed for at medlemmerne kan byde ind med noget helt tredje. Det væsentligste er dog, at alle aktiviteter er forankret i den praktiske håndtering af affaldets vej mod bedre udnyttelse og de mennesker og systemer som er involveret i processen.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.