Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Netværk: Kommunikation

Kommunikation

Netværket fokuserer og udveksler erfaringer med kommunikation til borgere, virksomheder mv. Der udveksles erfaringer med forskellige former for kommunikation, herunder brochurer, TV-spots, internet, kampagner etc.

I takt med at ressourcerne bliver knappe vil der komme øget fokus på forebyggelse og udnyttelse af de ressourcer som findes i affaldet. Da affaldet ”skabes” i brugerleddet efter endt brug er det især forbrugeren, der bliver en central aktør i forhold til at få adgang til affaldet og til at kunne udnytte/genanvende det. Især affaldet fra husholdningerne er her interessant både i forhold til mængder og sammensætning.
 
I den forbindelse er kommunikation til borgerne med f.eks. kampagner som værktøj til affaldsforebyggelse og genanvendelse vigtige, da det er muligt gennem kommunikation/kampagner at ændre borgernes adfærd, så affaldet bliver håndteret korrekt og adgangen og muligheden for udnyttelse til det bliver lettere. 
 
En anden forudsætning for at kunne ændre affaldsadfærden hos borger og virksomheder, så affaldets ressourcer kan udnyttes bedst muligt eller affaldet kan forebygges, er en bred forståelse for de systemer, som affaldet indgår i og hvilken rolle affaldet samt borgeren/virksomheden spiller. Det gælder f.eks. forståelse for hele værdikæden i forbindelse med f.eks. at producere et produkt. Her vil kommunikationen spille en væsentlig rolle.
 
Der vil derfor i fremtiden komme øget fokus på kommunikation som et led i såvel affaldshåndteringen (affaldsforebyggelse samt at ”frigive” affaldets ressourcer, så de bedre kan udnyttes) og som middel til en øget forståelse af ”systemsammenhængene” på affaldsområdet. Kommunikation kan dog ikke stå alene, men skal altid  følges op af f.eks. strukturelle tiltag som f.eks. systemer til kildesortering mv.
 
Netværket arbejder derfor med kommunikation som værktøj til øget forebyggelse af affald og udnyttelse af affaldet som ressource i relation til f.eks. indsamlings- og sorteringssystemer mv.

Del denne side