Webinar: Kommunale sorterings- og genanvendelsesanlæg - De juridiske og praktiske konsekvenser af den politiske aftale

Kommunale sorterings- og genanvendelsesanlæg - De juridiske og praktiske konsekvenser af den politiske aftale
Webinaret vil stille skarpt på den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” indgået den 16. juni 2020 med fokus på de juridiske og praktiske konsekvenser for de kommunale sorterings- og genanvendelsesanlæg. Webinaret afholdes i samarbejde med Advokatfirmaet Horten.

Med målet om at skabe en stærk genanvendelsessektor er aftalepartierne blandt andet enige om, at eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald, i en overgangsperiode på fem år fra ikrafttrædelse, fortsat kan ejes af kommuner. Anlæggene skal dog selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.

Endvidere er der i den politiske aftale enighed om, at det ikke vil være muligt at foretage reinvesteringer i eksisterende kommunale anlæg; dog skal almindeligt vedligehold være muligt. Det fremgår af aftaleteksten, at dette vil blive afgrænset nærmere i forbindelse med udmøntningen. Kommunerne vil derudover, ifølge aftalen, ikke have mulighed for at investere i nye kommunale genanvendelsesanlæg. Der er dog mulighed for dispensation, hvis det viser sig, at markedet ikke kan løfte opgaven.

Det er kun kommunale anlæg, der er etableret eller har foretaget ”væsentlige, irreversible investeringer” i etablering af nye anlæg på tidspunktet for indgåelse af den politiske aftale, der vil have mulighed for at fortsætte i en overgangsordning, jf. ovenfor.

På webinaret vil vi belyse, hvad der set med advokatens øjne kan blive konsekvens af eksekveringen af den politiske aftale på dette punkt, blandt andet ved at trække referencer til lignende fortilfælde. Desuden skal vi høre de umiddelbare overvejelser fra kommunale/fælleskommunale anlæg, der muligvis vil være omfattet af de nye rammer. Endelig vil det være muligt for webinarets deltagere at komme til orde, hvis man har spørgsmål eller kommentarer til de foreslåede ændringer af praksis.

Program

13:00-13:10
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
13:10-14:10
Juridiske konsekvenser for de kommunalt ejede sorterings- og genanvendelsesanlæg samt erfaringer fra andre offentlige selskabsdannelser
Line Markert, HORTEN Advokatpartnerselskab
Line Markert
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja
14:10-14:20
Kaffepause
14:20-14:40
Overvejelser i forbindelse med den politiske aftale
Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune
Jørgen Niemann Jensen
14:40-15:30
Spørgsmål fra deltagere og debat med oplægsholderne
15:30-15:30
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

25. november 2020
kl. 13.00 - 15.30

Hvor

Online via Zoom/YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.