Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Klimavenligt valg i hverdagen

22. april 2022
Klimavenligt valg i hverdagen
Politiske forhandlinger om adfærdstiltag på klimaområdet er forestående.

Forud for forhandlingerne holdt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget en høring, så udvalget kan blive klogere på, hvordan man kan hjælpe danskerne med nogle redskaber til at træffe flere klimavenlige valg i hverdagen. Udvalget havde inviteret en række eksperter hertil.

Blandt budskaberne til politikkerne var

  • at det klimavenlige valg skal være det lette valg
  • at hvis det klimavenlige valg giver en bedre oplevelse end det traditionelle valg, så er det et godt incitament
  • at huske på proportionerne og fokusere på de mest klimatunge områder
  • at adfærdsdesign ikke alene kan løse problemet, politikkerne skal tage (ubehagelige) beslutninger
  • at adfærdsdesign skal være evidensbaseret.

Det er efterhånden almindeligt kendt, at der ikke altid er sammenhæng mellem viden, holdning og handling, når vi som forbrugere står i en købssituation. Mennesker har generelt svært ved at forstå og handle på konsekvenser, der først realiseres om mange år, som det er tilfældet med klima. Man kan hjælpe folk på vej ved motivation eller ved at gøre det mere eller mindre besværligt at handle på en bestemt måde (friktion).

Concitos Klimabarometer fra 2020 viste, at 85 pct. af de adspurgte finder at prissignalet er afgørende før deres køb, men at samtidigt mener 56 pct. at det er svært at navigere og tage de klimavenlige valg.

Eksperimenter har vist, at oplysninger om levetidsomkostninger ved indkøb af længerevarende forbrugsgoder påvirker forbrugernes valg. Hvis forbrugerne kan se, at det billigste husholdningsprodukt er det dyreste over dets levetid, så vælger de gerne et dyrere produkt.

Concito har tidligere beregnet, at hver dansker i gennemsnit udleder 17 ton CO2 om året, og de vil have en opdateret beregning heraf til sommer.

Jannick Schmidt fra Aalborg Universitet præsenterede det foreløbige arbejde med at udvikle en Klimaaftryksberegner (“Getting the Data Right”). Det er et værktøj til kvantitativ vurdering af klimaeffekterne af beslutningsalternativer, og er baseret på globale produktions- og forbrugsaktiviteter og deres klimapåvirkninger for mere end 1000 aktiviteter og produktgrupper. De første resultater forventes klar i 2023. Projektet løber fra 2021-2025.

Se præsentationerne fra høringen den 21. april 2022
Præsentationer og baggrundsmateriale fra åben høring om klimavenligt valg i hverdagen
Concito - Hvad kan man selv gøre?

Tags

Klima
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.