Kursus: Klassificering og håndtering af farligt affald

Klassificering og håndtering af farligt affald
Dette kursus hjælper med at forstå, hvordan affald skal klassificeres, og hvornår der er tale om farligt affald, som kræver særlige hensyn i den videre disponering. Det diskuteres også, hvilke praktiske muligheder, der er i dag for at håndtere og behandle mere problematiske typer af farligt affald. Deltagerne vil således også blive orienteret om forhold, der ikke er en del af regelsættet, men som har væsentlig betydning for klassificeringen af farligt affald. (max. 25 deltagere).

-------

Klassificering af affald som farligt affald er en særlig disciplin, som kræver god indsigt i de konkrete regler og metoder. Der skal også være en forståelse for konsekvenserne af klassificering som farligt affald i forhold til den efterfølgende håndtering af affaldet - om affaldet kan genanvendes, destrueres/forbrændes eller skal deponeres.

I dag er det som udgangspunkt kommunerne, der klassificerer farligt affald, og det sker ofte i dialog med de virksomheder, som genererer affaldet og som også er ansvarlig for at frembringe grundlaget for klassificeringen. Indsigt og fælles forståelse af regler og metoder er derfor nøgleord i et godt samarbejde. 

Miljøstyrelsen skal overtage den formelle kompetence til klassificering af affald i 2025 jf. polisk aftale (se aftalen af 30/8-22 her). Kurset er tilrettelagt, så den erhvervede viden også forventes at være en hjælp ved det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og Miljøstyrelsen i forhold til klassificering og håndtering af det farlige affald.

MÅLGRUPPE (max 25 deltagere, først-til-mølle-princippet)

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Kurset er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber.

KURSUSMATERIALE og UNDERVISERE

Kurset vil følge de principper og metoder, som indgår i Miljøstyrelsens ”Vejledning i klassificering af farligt affald” fra 2017.

Kurset trækker også på de overvejelser, praktiske erfaringer og øvrige regelsæt, som er samlet i ”Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald” (på Sjælland), se BAAPS fra 2023 her. BAAPS’ formål er at give retningslinjer for god forvaltningspraksis før, under og efter et renoverings- og nedrivningsarbejde. 

 

  • Anne Juul Jensen, Miljøstyrelsen
  • Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune
  • Laila Jalking, Alfa Specialaffald
  • Morten Carlsbæk, Dakofa (facilitator og kontaktperson ved evt. spørgsmål)

Program

9:30-10:00
Kaffe og morgenbrød
10:00-10:15
Velkomst og præsentation af deltagerne

v/ Morten Carlsbæk, Dakofa

10:15-10:45
Lovgivningsmæssige rammer for klassificering af affald som farligt affald

v/ Anne Juul Jensen, Miljøstyrelsen

Der gives over, hvordan reglerne for klassificering er bygget op, og hvordan EU-lovgivningen er implementeret i dansk lovgivning (se evt. også Miljøstyrelsens hjemmeside her).

10:45-11:30
Overblik over Miljøstyrelsens Vejledning i klassificering af farligt affald

v/Anne Juul Jensen, Miljøstyrelsen

- herunder de egenskaber, der gør affald farligt jf. bilag 3 i affaldsbekendtgørelsen. 

11:30-12:00
Spørgsmål og diskussion
12:00-13:00
Middag i kantinen
13:00-13:30
Find EAK koderne

v/ Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune

Gennemgang af EAK-koderne i affaldsbekendtgørelsen. Det forklares, hvad en spejlindgang er, og hvordan disse håndteres.

13:30-14:00
Øvelser om klassificering

Facilitering ved oplægsholderne – kursusdeltagerne er inddelt i mindre grupper

14:00-14:20
Kaffe og kage
14:20-14:50
Kommunernes praktiske håndtering af farligt affald: røde kasser og genbrugspladser

v/Laila Jalking, Alfa Specialaffald

14:50-15:30
Udfordringer med klassificering af farligt affald

v/ Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune 

Processen med klassificering og efterfølgende disponering af affaldet kan starte ved tilsyn på virksomhederne, ved anmeldelse af byggeaffald, ved hjemvisning af affald i forbindelse med import/eksport eller ved håndtering på genbrugsstationerne.

15:30-16:10
Disponering af farligt affald – vurdering af risici, de faktiske muligheder og økonomi

v/Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune, og Laila Jalking, Alfa Specialaffald

16:10-16:30
Evaluering af kurset og afslutning

v/ kursusdeltagerne og Dakofa

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

04. september 2024
kl. 09.30 - 16.30

Hvor

Dakofas lokaler
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.