Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Klassificering og affaldstilsyn – hvordan sikrer vi lige konkurrence og et miljømæssigt højt niveau?

Klassificering og affaldstilsyn – hvordan sikrer vi lige konkurrence og et miljømæssigt højt niveau?

Regeringen har for nylig lanceret CØ-strategien, der skal være med til at understøtte omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Strategiens initiativ nr. 10 er rettet mod at skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendte råvarer. Det skal bl.a. ske ved at skabe mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer. Det skal derfor undersøges, hvordan administration (herunder klassificering af affald) og tilsynsopgaver vedrørende affald og genanvendte råstoffer i fremtiden kan løses og organiseres.

Med denne konference ønsker vi at være på forkant med det arbejde, som Regeringen nu sætter i gang. Alle aktører i affaldssektoren indbydes derfor til at deltage i debatten om, hvordan opgaver med klassificering af affald og affaldstilsynet i fremtiden kan tilrettelægges bedst muligt.

Som opfølgning på CØ-strategiens initiativer skal Miljø- og Fødevareministeriet i gang med en proces, hvor der lægges stor vægt på dialog med relevante aktører. Miljøstyrelsen vil på konferencen præsentere analyser og eksisterende viden på området samt kort beskrive hvilken proces, der sættes i gang. Dernæst vil vi høre fra virksomheder, kommuner og andre aktører, hvordan man ser på mulighederne for at nytænke klassificerings- og tilsynsopgaven samt høre deres bud på, hvilke udfordringer i det eksisterende system, det er vigtigt at få taget hånd om. Sidst, men bestemt ikke mindst, vil der blive lagt op til debat, som har til formål at komme med gode forslag og anbefalinger til Miljøstyrelsens kommende arbejde. 

Alle, som har en interesse i emnet, og som ønsker at blive hørt i denne debat, opfordres til at deltage på konferencen. Der sigtes imod et konstruktivt bidrag til at få løftet CØ-strategiens initiativ nr. 10, så det bliver til gavn for alle aktører.

Konferencen afholdes  d. 11. december 2018, kl. 09.00-16.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, konferencelokalet, 1620 København V.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
9:40-10:10
De juridiske rammer for klassificering af affald og affaldstilsynet
Henriette Soja, HORTEN
Henriette Soja
10:10-10:40
CØ-strategiens initiativ nr. 10 om ensartet administration og affaldstilsyn – hvordan griber vi det an?
Anne Elizabeth Kamstrup, Miljøstyrelsen
Anne Elizabeth Kamstrup
Anne Elizabeth Kamstrup
Anne er kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald. Hun har arbejdet med cirkulær økonomi og affald siden 2016 og startede arbejdet med affald og ressourcer med implementering af de seneste affaldsplaner - Ressourcestrategierne. Anne har i de seneste år blandt andet også været involveret i arbejdet med Advisory Board for cirkulær økonomi, Strategi for Cirkulær Økonomi, Plastikhandlingsplanen og er nu med til at udarbejde den kommende nationale affaldsplan. Anne har arbejdet i Miljøministeriet og Miljøstyrelsen siden 2012.
Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen
Charlotte Moosdorf
10:40-11:00
Kaffepause
11:00-11:30
Vidensgrundlaget bag strategiens initiativ samt behov for yderligere undersøgelser
Anne Elizabeth Kamstrup, Miljøstyrelsen
Anne Elizabeth Kamstrup
Anne Elizabeth Kamstrup
Anne er kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald. Hun har arbejdet med cirkulær økonomi og affald siden 2016 og startede arbejdet med affald og ressourcer med implementering af de seneste affaldsplaner - Ressourcestrategierne. Anne har i de seneste år blandt andet også været involveret i arbejdet med Advisory Board for cirkulær økonomi, Strategi for Cirkulær Økonomi, Plastikhandlingsplanen og er nu med til at udarbejde den kommende nationale affaldsplan. Anne har arbejdet i Miljøministeriet og Miljøstyrelsen siden 2012.
Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen
Charlotte Moosdorf
11:30-11:50
Evalueringen af affaldsreformens fase 1 - Klassificering og tilsyn i forbindelse med det konkurrenceudsatte affald
Hanne Johnsen, NIRAS
Hanne Johnsen
11:50-12:00
Opsamling og spørgsmål
12:00-13:00
Frokost
13:00-14:00
Korte indlæg fra aktørerne: Fordele og ulemper ved at samle klassificerings- og affaldstilsynopgaverne i én enhed
Kaj Pihl, UFF-Humana
Kaj Pihl
Mads Roesen, Combineering A/S
Mads Roesen
Jan Kreiberg Larsen, RenoNorden A/S
Jan Kreiberg Larsen
Hans-Henrik Källstrøm, Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand
Hans-Henrik Källstrøm
14:00-14:20
Kaffepause
14:20-15:20
Workshop: Fordele og ulemper ved at samle opgaverne i én enhed
15:20-15:50
Debat og input til Miljøstyrelsens arbejde
15:50-16:00
Afslutning

v/DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

11. december 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
28. november 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side