Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Klager over udbud afvist

30. maj 2022
Klager over udbud afvist
18 indvendinger fra forsmået tilbudsgiver blev afvist af Klagenævnet for udbud.

Da BOFA i 2021 udbød opgaven med indsamling af affald på Bornholm frem til 2031 med en forventet kontraktværdi på 377 mio. kr., var der naturligvis stor interesse fra flere entreprenører. Således bød den bornholmske virksomhed Fugato A/S også, men tabte – ligesom Urbaser og Remondis - til HCS.

Fugato A/S rejste herefter en klagesag mod BOFA, da de efter en aktindsigt i udbudsprocessen mente, at en kommunikation mellem BOFA og HCS skulle være i modstrid med udbudslovens ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincip. Ifølge en artikel i CleanTechWatch endte de i alt 18 indvendinger med en pure afvisning samt krav om, at Fugato A/S skal kompensere BOFA med 45.000 kr. i sagsomkostninger.

Efter kontrakttildelingen valgte Fugato første gang at sende en række anklagepunkter afsted hos Klagenævnet for Udbud, hvilket blev afvist. I juni valgte renovationsvirksomheden så på baggrund af en aktindsigt i udbudsprocessen atter at påklage udbuddet.

Fugato A/S' direktør, Kristoffer Nothlev, siger til Bornholms Tidende, at sagen nu er lukket, da han har brugt ”nok tid og penge” på processen.

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.