Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Information og kommunikation om de nye indsamlingsordninger

Information og kommunikation om de nye indsamlingsordninger
Hvordan får vi borgerne ud til spandene og med på vognen?

Som følge af ”Klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” og de heraf følgende reviderede rammebetingelser i affaldsbekendtgørelsen, er man i hele landet i fuld gang med at planlægge og/eller udrulle de første 9 indsamlingsordninger, og tekstilerne følger efter. Der bruges naturligt en masse ressourcer – såvel af menneskelig som økonomisk karakter - på nye spande, containere, indsamlingskøretøjer og udbud af samt tilbud på de nye ordninger.

Men hvordan har man egentlig tænkt sig at informere borgerne om de nye sorteringsmuligheder? Og vil man bruge krudtet på at forklare hvordan der skal sorteres eller hvorfor der skal sorteres? Og har man lagt planer for en løbende dialog og kommunikation med borgerne?

Der er vist ikke mange, der kan forestille sig, at alle de nye sorteringsmuligheder i sig selv vil lykkes uden inddragelse af og medejerskab fra borgerne. Derfor vil vi på dette webinar sætte fokus på nogle af de gode eksempler og vellykkede eksperimenter med hensyn til information og kommunikation med borgerne om sortering af affaldet i 9 – snart 10 – fraktioner.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Marit Vedelsdal, VANA - Dansk Emballageansvar
Marit Vedelsdal
12:40-13:10
Den Gode Proces
13:10-13:20
Spørgsmål til Lone Misfeldt
13:20-13:45
Udrulning af madaffaldsordning til etageejendomme og planer for villaer samt mad- og drikkekartoner
Marie-Louise Rosengaard, Gentofte Kommune
Marie-Louise Rosengaard
13:45-13:55
Spørgsmål til Marie-Louise Rosengaard
13:55-14:15
Pause
14:15-14:45
Hjælp-til-selvhjælp med kommunernes borgerkommunikation
Kristoffer Ravnbøl, Naboskab
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl er antropolog samt partner og medstifter i Naboskab, hvor han siden 2014 har specialiseret sig i at forstå adfærd og brugerne på affaldsområdet. Kristoffer hjælper kommuner, affaldsselskaber og virksomheder med adfærdsændringer, kommunikation, udvikling og innovation med udgangspunkt i adfærdsdesign og antropologiske undersøgelser.
14:45-14:50
Spørgsmål til Naboskab
14:50-15:15
Status og planer for kommunikationen til borgerne
15:15-15:20
Spørgsmål til Katrine Ringgaard Jørgensen
15:20-15:55
Debat + deltagernes erfaringer og gode tips
15:55-16:00
Afrunding

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

22. september 2021
kl. 12.30 - 16.00

Hvor

Online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Online Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.