Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Information og kommunikation om de nye indsamlingsordninger

Information og kommunikation om de nye indsamlingsordninger

Hvordan får vi borgerne ud til spandene og med på vognen?

Som følge af ”Klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” og de heraf følgende reviderede rammebetingelser i affaldsbekendtgørelsen, er man i hele landet i fuld gang med at planlægge og/eller udrulle de første 9 indsamlingsordninger, og tekstilerne følger efter. Der bruges naturligt en masse ressourcer – såvel af menneskelig som økonomisk karakter - på nye spande, containere, indsamlingskøretøjer og udbud af samt tilbud på de nye ordninger.

Men hvordan har man egentlig tænkt sig at informere borgerne om de nye sorteringsmuligheder? Og vil man bruge krudtet på at forklare hvordan der skal sorteres eller hvorfor der skal sorteres? Og har man lagt planer for en løbende dialog og kommunikation med borgerne?

Der er vist ikke mange, der kan forestille sig, at alle de nye sorteringsmuligheder i sig selv vil lykkes uden inddragelse af og medejerskab fra borgerne. Derfor vil vi på dette webinar sætte fokus på nogle af de gode eksempler og vellykkede eksperimenter med hensyn til information og kommunikation med borgerne om sortering af affaldet i 9 – snart 10 – fraktioner.

Webinaret kan eventuelt kombineres med endagskurset den 16/9 2021 vedrørende ”adfærd i en affaldskontekst” initieret af Naboskab og DAKOFA.


Program er under udarbejdelse.

 

 

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

22. september 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.