Webinar: Hvordan opnås målet om halvering af take away-emballager?

Hvordan opnås målet om halvering af take away-emballager?
Miljøbelastning, genbrug og ændret forbrugeradfærd - hvad skal der til for at opnå 50% reduktion af take away emballager i 2026?

På dette webinar vil vi se på miljøbelastningen af forskellige take away emballager og hvilken indflydelse genbrug har på den samlede miljøbelastning. Vi vil også se på, hvilke barrierer og muligheder der er for, at forbrugeren ændrer adfærd og vælger en genbrugelig take away emballage, samt hvilke virkemidler, der kan implementeres for at nå reduktionsmålet.  

I "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" er der sat mål om, at visse take away emballager af plast skal reduceres med 50 % i 2026 i forhold til 2022. Målet skal i første omgang søges opnået via et forpligtende sektorsamarbejde i restaurationsbranchen. Hvis ikke målet nås af den vej, skal der sættes ind med yderligere regulering, som drøftes i aftalekredsen.

Ifølge Danmarks Statistik er den gennemsnitlige husstands forbrug af take away steget med knap 34 pct. fra 2016-2020, så hver husstand i 2020 brugte knap 4.000 kr. på take away. Samtidig anvender vi i Danmark årligt omkring 150 millioner fødevarebokse, 300 millioner drikkebægre og 200 millioner stykker bestik i plast, jf. Miljøstyrelsens rapport om konsekvenserne af engangsplastdirektivet

Derudover er flere lande i disse år i gang med at sætte fokus på genbrug ved take away. Fx har Frankrig påbudt sælgere af take away-drikke altid at kunne tilbyde en lavere pris på genbrugsservice. I Tyskland er der krav om, at restauranter og caféer fra 2023 skal tilbyde genbrugelige beholdere til både to-go-kaffe og take away-mad. Også i Danmark er en række virksomheder i gang med at etablere genbrugssystemer til take away, og vi skal på webinaret høre om de praktiske erfaringer og forslag til, hvordan man kan reducere mængden af engangsemballage.

Deltag i webinaret og bliv klogere på fremtidens take away emballager.

Program

9:30-9:50
Velkomst og introduktion
Mette Skovgaard, DAKOFA
Mette Skovgaard
9:50-10:10
Status på sektorsamarbejdet for resturationssektoren og reduktion af plastemballage
Mikal Holt Jensen, HORESTA / Green Key
Mikal Holt Jensen
10:10-10:30
Undersøgelse af forbrugeradfærd: take away i genbrugelig emballage
Sofie Dideriksen, Behave Green
Sofie Dideriksen
10:30-10:50
Fra engangsemballage til genbrug – sådan bliver Danmark førende indenfor cirkulære forretningsmodeller
Mette Ranfelt, Danmarks Naturfredningsforening
Mette Ranfelt
10:50-11:10
Pause
11:10-11:30
Praktiske erfaringer med genbrugssystemer – hvad skal der til?
Gitte Saaby Kjær, New Loop
Gitte Saaby Kjær
11:30-11:45
Fremtidens take away system i Aarhus
Simon Rossau, Ren By, Aarhus Kommune
Simon Rossau
Ren By, Aarhus Kommune
11:45-12:00
Erhvervsnetværk for genbrugelig takeaway emballageløsninger, herunder ”projekt søger partner”
Sarosh Qureshi, Københavns Kommune
Sarosh Qureshi
Københavns Kommune
12:00-12:25
Spørgsmål og debat
12:25-12:30
Afslutning og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

08. april 2022
kl. 09.30 - 12.30

Hvor

Online via ZOOM eller YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
31. marts 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.