Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Hvordan kan vi hjælpe med at opnå formålet med de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?

Hvordan kan vi hjælpe med at opnå formålet med de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?
De nye rammer for håndtering af bygge- og anlægsaffaldet har været i høring. Men hvad er egentlig det nye? Og hvad er formålet?

Deltag i dette debatwebinar og hør baggrunden for de nye regler og juristens tolkning af dem. Samtidig vil vi stille skarpt på, hvordan DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald kan bidrage til at opnå den forandring i håndtering af bygge- og anlægsaffaldet, som de nye regler sigter mod.

OBS: Mail med link til webinaret vil blive udsendt til deltagerne fredagen før webinaret afholdes. Hvis man dagen før webinaret ikke har modtaget et link, så kontakt DAKOFA.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på webinaret via ZOOM, er det også muligt at se en livestream af webinaret på Youtube - link til livestream på Youtube sendes ud ca. 30 minutter før webinaret starter. Efter webinaret fremsendes desuden et andet Youtube link til deltagerne, hvor det vil være muligt at gense webinaret i en periode på 14 dage.

Program

10:00-10:10
Velkomst og introduktion
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
10:10-10:25
Hvad vil vi opnå med de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?
Sara Ane Zachhau, Miljøstyrelsen
Sara Ane Zachhau

På tidligere DAKOFA arrangementer har Miljøstyrelsen præsenteret udkastet til de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffaldet. Men hvad er egentlig formålet med den nye regulering – hvad er det vi skal opnå?

10:25-10:35
Opklarende spørgsmål og svar
10:35-10:50
Hvad ser juristen som de største udfordringer?
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.

Hvad er egentlig det nye? Er der nye pligter, eller er mulighederne de samme, når juristen nærlæser teksten? Kommunerne skal desuden fastsætte et nyt gebyr for sagsbehandlingen, men hvad skal gebyret dække og hvordan kan det udregnes?

10:50-11:00
Pause
11:00-11:20
Hvad er mulige faldgruber, og hvordan kan vi bidrage til at komme i mål?
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

Formanden for DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald giver sine bud på de største udfordringer og ser på netværkets muligheder for at bidrage med løsninger. DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald har blandt andet udarbejdet ”viden-om” ark om udvalgte problemstillinger. Er disse stadig relevante, og hvordan sikrer vi, at de stadig er det fremover?

11:20-12:20
DEBAT: Hvad ser vi som udfordringer, og hvordan kan vi hjælpe med at implementere de nye regler?
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

Hvordan ser kommuner og andre aktører på de udfordringer, der ligger forude? Deltagerne byder ind med det, der er svært og diskuterer mulige løsninger. 

12:20-12:30
Afrunding og tak for i dag
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

04. november 2020
kl. 10.00 - 12.30

Hvor

Online via Zoom/YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.