Årskonference: Hvordan accelererer vi den cirkulære omstilling? - Fokus på udvikling af cirkulære løsninger og teknologier

Hvordan accelererer vi den cirkulære omstilling? - Fokus på udvikling af cirkulære løsninger og teknologier
En fælles køreplan er lagt mellem regeringen og Folketinget for en klimaneutral affaldssektor i 2030, og en national handlingsplan for cirkulær økonomi er på skinner med 129 initiativer inden for en lang række områder. Danmark vil være forrest i kapløbet om nye løsninger inden for klima og cirkulær økonomi - så hvordan accelereres den udvikling, der skal bringe Danmark i front?

DAKOFAs Årskonference 2022 vil tage udgangspunkt i den danske strategi for udviklingen af innovative cirkulære løsninger og teknologier. Vi zoomer ind på forskningsmissionen for cirkulær økonomi, hvor der er fokus på plast og tekstiler, og vi dykker ligeledes ned i de projekter, der har været støttet inden for cirkulært byggeri.

Formålet med DAKOFAs Årskonference 2022 er at skabe et overblik over de danske, støttede projekter inden for plast, tekstiler og byggeri samt at debattere, hvad der yderligere skal til for at bringe Danmark i front inden for cirkulær økonomi.

Regeringen lancerede i 2020 de fire forskningsmissioner, der danner rammen for Innovationsfondens investeringer inden for fokusområdet cirkulær økonomi. For at nå klimamålene afsatte regeringen og Folketingets partier 700 mio. kr. i 2021 til investeringer i de missionsdrevne, grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, hvoraf den ene mission er cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler. I 2022 har Folketingets partier lagt 295 millioner kroner oven i puljen af midler til realisering af de fire grønne missioner. Midlerne kan søges af forskere og virksomheder gennem Innovationsfondens programmer.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har, siden programmet blev etableret under Miljøministeriet i 2008, understøttet den miljø- og klimapolitiske dagsorden i Danmark. Projekterne i 2021 har i lighed med tidligere år det til fælles, at de fremmer nye innovative idéer, der bidrager til miljøforbedringer, danske arbejdspladser og eksport af dansk miljøteknologi. I 2021 var fokus på klima, rent vand og ren luft, cirkulær økonomi og biodiversitet.

MUDP har i 2021 prioriteret projekter, som udvikler og demonstrerer teknologier, der kan øge genanvendelsen af emballage, plast, tekstiler, bygge- og kompositmaterialer. Herunder også projekter, der substituerer skadelige kemikalier, som kan forhindre genanvendelsen af disse produkter. MUDP har siden 2009 haft fokus på cirkulære processer og der har i alt været støttet 155 projekter med 369 mio. kr. ud af en samlet sum på 997 mio. kr..

Der er i alt givet støtte til 50 projekter inden for plast, beton og tekstiler:

  • Plast: 29 projekter er støttet med 77 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 164 mio. kr.  
  • Beton: 13 projekter er støttet med 56 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 239 mio. kr.

  • Tekstiler: 8 projekter er støttet med 19 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 42 mio. kr.  

I 2021 har der også været fokus på plast og tekstiler, og der er ligeledes givet penge til øvrige projekter inden for cirkulært byggeri, og som det fremgår af MUDPs årsberetning for 2021, er fremtidens teknologier cirkulære!

SÅ MØD OP TIL DAKOFAs ÅRSKONFERENCE 2022, hvor du dels vil få et overblik over nye løsninger og teknologier og dels kan være med til at debattere, hvordan vi accelererer udviklingen. 

OBS: Hotel indgår IKKE i konferenceprisen, og deltagerne skal selv booke hotelværelse.
Priser for studerende: Kontakt sekretariatet for at forhøre om deltagerpris for studerende.

Munkebjerg Hotel: Der er nu ikke flere ledige værelser på hotellet. I stedet henvises til Cabinn Vejle.

Cabinn Vejle: Reservation foretages via receptionen på telefon 76 40 60 00 eller per mail vejle@cabinn.com, henvis til reservationsnummer 466127.

Program

ÅRSKONFERENCE 15. SEPTEMBER

8:30-9:30
Kaffe og morgenmad i udstillingen
9:30-9:40
Åbning af konferencen

Ole Morten Petersen, DAKOFA
Annette Braunstein, DAKOFA

9:40-10:10
Per Helge, "DJØF MED LØGN III"

Efter at have udstillet absurditeten i styrelsen og idiotien i kommunen er Per Helge tilbage med den store afslutning på Djøf med Løgn-trilogien. Og denne gang skal vi helt ind i djøficeringens hjerte. For uanset hvor absurd din chef opfører sig. Uanset hvor latterlige beslutninger han/hun træffer, og hvor idiotisk jeres strategi er. Så er der ét sted i Danmark, hvor det er værre...

10:10-10:35
Cirkulær økonomi som en bæredygtig vækstmotor i Danmarks grønne erhvervseventyr

Jakob Møller Nielsen, afdelingsleder, Miljøministeriet

10:35-10:55
De danske forskningsmidler og de danske styrkepositioner inden for cirkulær økonomi

Folketingets partier har i 2022 lagt 295 millioner kroner oven i puljen af midler til realisering af fire grønne missioner, herunder cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler. Midlerne kan søges af forskere og virksomheder gennem Innovationsfondens programmer.
Annemarie Munk Riis, direktør, Innovationsfonden

10:55-11:25
Pause

Session 1: Hvad er den danske strategi for tekstiler?

11:25-11:35
Inspirationsoplæg – hvor langt er vi fra et dansk cirkulært system for tekstiler?

Else Skjold, lektor, Det Kongelige Akademi

11:35-12:05
Korte præsentationer af danske projekter, der har modtaget støtte:
12:05-12:35
Paneldebat: Hvor langt er vi fra et dansk cirkulært system for håndtering af tekstiler?

Else Skjold, lektor, Det Kongelige Akademi
Nina Espegård Hassel, kontorchef, Miljøstyrelsen
Tina Winberg, projektleder, Københavns Kommune
Camilla Skjønning Jørgensen, Sustainable Materials & Innovation Manager, BESTSELLER

De tre projektejere deltager fra salen

12:35-13:35
Frokost

Session 2: Hvad er den danske strategi for plast?

13:35-13:45
Inspirationsoplæg: Hvor langt er vi fra et dansk cirkulært system for plast?

Anne Dorthe Josiassen, projektchef, Clean Cluster

14:15-14:45
Paneldebat: Hvor langt er vi fra et dansk cirkulært system for håndtering af plast?

Anne Dorthe Josiassen, projektchef, Clean Cluster
Janne Birk Nielsen, kontorchef, Miljøministeriet
Malene Møhl, specialkonsulent, Københavns Kommune
Signe Frese, CSR-chef, COOP DANMARK A/S

De tre projektejere deltager fra salen

14:45-15:05
Kaffepause

Session 3: Hvad er den danske strategi for genbrug og genanvendelse af byggematerialer?

15:05-15:15
Inspirationsoplæg: Hvor langt er vi fra et cirkulært system for byggeri og byggematerialer?

Lise Lyngfelt Molander, sektionsleder, Teknologisk Institut

15:45-16:15
Paneldebat: Hvor langt er vi fra et dansk system inden for cirkulært byggeri?

Lise Lyngfelt Molander, sektionsleder, Teknologisk Institut
Charlotte Moosdorf, kontorchef, Miljøstyrelsen
Pernille Kern Kernel, specialkonsulent, Region Hovedstaden
Ebbe Tubæk Naamansen, bæredygtighedschef, RGS Nordic

De tre projektejere deltager fra salen

Session 4: Opsamling og afrunding

16:15-16:30
Hvad er de danske CØ-potentialer og hvordan kommer vi i mål?

Kristian Hovgaard Juul-Larsen, kontorchef, Miljøministeriet

16:30-16:30
Tak for i dag!

Ole Morten Petersen, DAKOFA
Annette Braunstein, DAKOFA

Eftermiddagens og aftenens aktiviteter

16:30-18:30
Get-together (sponsor JOCA)
16:45-18:00
GENERALFORSAMLING
19:00-19:30
Velkomstdrink
19:30-1:00
Middag
1:00-2:00
Natmad (sponsor PWS)

Fredag d. 16. september - Studieture

9:30-14:30
Tur A: RessourceCenter Vejle – ét ressourcecenter med flere funktioner og formål & Ny Rosborg – fra genbrugsplads til fremtidens resiliente bydel

Tag med på tur til Vejle Kommunes kommende ressourcecenter (RCV), der åbner til november 2022 og blandt andet rummer Danmarks første containerfri genbrugsplads. Hør mere om tankerne og visionerne bag det cirkulære byggeri, processen, hvordan der er arbejdet med så vidt muligt at fremtidssikre centret, de mangeartede faciliteter og funktioner, fx det store genbrugsrum på ca. 1.000 m2 og værksted til brug for læringsforløb, workshops, upcycling og reparationer mv., der tilsammen skal bidrage til mere genbrug, øget genanvendelse og større bevidsthed hos borgere, virksomheder, skoleelever mv. Ikke mindst kan du høre mere om, hvad der gør, at administrationsbygningen nu er prækvalificeret til DGNB guld med hjerte.

 Vejle vokser! Derfor skabes en ny bydel, hvor området omkring den nuværende bynære genbrugsplads, der lukker, når RCV står færdigt, indgår i udviklingsplanen for Ny Rosborg. Hør hvordan det gamle deponi indgår i byudvikling og klimasikring, hvordan der er arbejdet med at skabe fremtidens bydel, hvor det blå og det grønne landskab er rygraden. Bliv klogere på hvordan der i udviklingen er og bliver arbejdet med bæredygtighed, fællesskaber og resiliens.

9:30-14:30
Tur B: Genanvendelse af madaffald og andre organiske restprodukter – DAKA Denmark

DAKA Denmark er specialister i sikker genanvendelse af organiske og animalske restprodukter. På turen besøger vi DAKAs fabrikker i Hedensted og ser bl.a. produktionen af biobrændstof samt recirkulering af organiske restprodukter fra slagterier til ingredienser til kæledyrefoder og foderprodukter til landbruget. Efterfølgende kører vi til DAKA ReFood i Horsens og kigger nærmere på genanvendelsen af madaffald og fritureolier, hvor vi også skal høre om DAKAs vision for en bæredygtige fremtid for organiske restprodukter.

9:30-14:30
Tur C: Genanvendte materialer i nyt design – SheWorks og Huset Venture (begge i Kolding)

Hos SheWorks kalder de sig et cirkulært designstudie. Her lægges vægt på veldesignede og smukke produkter baseret på overskudsmaterialer fra den danske tekstilindustri. Hos SheWorks skal vi høre om forretningsmodellen, hvor designere og medarbejdere udgøres af indvandre- og flygtningekvinder, og om mulighederne ved at bruge overskudsmaterialer i produktionen. SheWorks vandt i 2022 en Danish Design Award i kategorien ”visionary concept” - blandt flere andre vundne priser.

Huset Venture's vision er at være en bæredygtig socioøkonomisk virksomhed, og deres mission er at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår. Huset Venture Kolding designer blandt andet smarte produkter ud af genbrugt materiale fra tekstil, træ, metal, glas m.m. Vi skal høre om virksomhedens socioøkonomiske arbejde og dens arbejde med genbrug og upcycling.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 15. september 2022 - kl. 09.30
Slut: 16. september 2022 - kl. 14.30

Hvor

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 1257100 Vejle

Deltagergebyr

Pris medlemmer med middag, ekskl. moms
DKK 7.775,00
Pris medlemmer uden middag, ekskl. moms
DKK 7.275,00
Pris ikke-medlemmer med middag, ekskl. moms
DKK 9.775,00
Pris ikke-medlemmer uden middag, ekskl. moms
DKK 9.275,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
7. september 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.