Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Årskonference: Hvordan accelererer vi den cirkulære omstilling? - Fokus på udvikling af cirkulære løsninger og teknologier

Hvordan accelererer vi den cirkulære omstilling? - Fokus på udvikling af cirkulære løsninger og teknologier

En fælles køreplan er lagt mellem regeringen og Folketinget for en klimaneutral affaldssektor i 2030, og en national handlingsplan for cirkulær økonomi er på skinner med 129 initiativer inden for en lang række områder. Danmark vil være forrest i kapløbet om nye løsninger inden for klima og cirkulær økonomi - så hvordan accelereres den udvikling, der skal bringe Danmark i front?

DAKOFAs Årskonference 2022 vil tage udgangspunkt i den danske strategi for udviklingen af innovative cirkulære løsninger og teknologier. Vi zoomer ind på forskningsmissionen for cirkulær økonomi, hvor der er fokus på plast og tekstiler, og vi dykker ligeledes ned i de projekter, der har været støttet inden for cirkulært byggeri.

Formålet med DAKOFAs Årskonference 2022 er at skabe et overblik over de danske, støttede projekter inden for plast, tekstiler og byggeri samt at debattere, hvad der yderligere skal til for at bringe Danmark i front inden for cirkulær økonomi.

Regeringen lancerede i 2020 de fire forskningsmissioner, der danner rammen for Innovationsfondens investeringer inden for fokusområdet cirkulær økonomi. For at nå klimamålene har regeringen og Folketingets partier afsat 700 mio. kr. i 2021 til investeringer i de missionsdrevne, grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, hvor af den ene mission er cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler. I 2022 har Folketingets partier lagt 295 millioner kroner oven i puljen af midler til realisering af de fire grønne missioner. Midlerne kan søges af forskere og virksomheder gennem Innovationsfondens programmer.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har, siden programmet blev etableret under Miljøministeriet i 2008, understøttet den miljø- og klimapolitiske dagsorden i Danmark. Projekterne i 2021 har i lighed med tidligere år det til fælles, at de fremmer nye innovative idéer, der bidrager til miljøforbedringer, danske arbejdspladser og eksport af dansk miljøteknologi. I 2021 var fokus på klima, rent vand og ren luft, cirkulær økonomi og biodiversitet.

MUDP har i 2021 prioriteret projekter, som udvikler og demonstrerer teknologier, der kan øge genanvendelsen af emballage, plast, tekstiler, bygge- og kompositmaterialer. Herunder også projekter, der substituerer skadelige kemikalier, som kan forhindre genanvendelsen af disse produkter. MUDP har siden 2009 haft fokus på cirkulære processer og der har i alt været støttet 155 projekter med 369 mio. kr. ud af en samlet sum på 997 mio. kr..

Der er i alt givet støtte til 50 projekter inden for plast, beton og tekstiler:

  • Plast: 29 projekter er støttet med 77 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 164 mio. kr.  
  • Beton: 13 projekter er støttet med 56 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 239 mio. kr.

  • Tekstil: 8 projekter er støttet med 19 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 42 mio. kr.  

I 2021 har der også været fokus på plast og tekstiler, og der er ligeledes givet penge til øvrige projekter inden for cirkulært byggeri, og som det fremgår af MUDPs årsberetning for 2021, er fremtidens teknologier cirkulære!

SÅ MØD OP TIL DAKOFAs ÅRSKONFERENCE 2022, hvor du dels vil få et overblik over nye løsninger og teknologier og dels kan være med til at debattere, hvordan vi accelererer udviklingen. 

OBS: Hotel indgår IKKE i konferenceprisen, og deltagerne skal selv booke hotelværelse.
Priser for studerende: Kontakt sekretariatet for at forhøre om deltagerpris for studerende.

Munkebjerg Hotel: Reservation foretages via receptionen på telefon 76 42 85 00 eller per mail: info@munkebjerg.dk, henvis til reservationsnummer 1249954.

Cabinn Vejle: Reservation foretages via receptionen på telefon 76 40 60 00 eller per mail vejle@cabinn.com, henvis til reservationsnummer 466127.

Program

ÅRSKONFERENCE 15. SEPTEMBER

8:30-9:30
Kaffe og morgenmad i udstillingen
9:30-9:40
Åbning af konferencen
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
9:40-10:10
Kick-starter - Djøf med løgn III
Per Helge, Overdjøf'er og komiker
Per Helge
Overdjøf'er og komiker
10:10-10:35
Cirkulær og klimaneutral omstilling – hvordan sikrer vi, at omstillingen er bæredygtig, og hvad skal der satses på?
Bestyrelsesformand Connie Hedegaard, Concito (tbc)
Bestyrelsesformand Connie Hedegaard
Concito (tbc)
10:35-10:55
De danske forskningsmidler og de danske styrkepositioner inden for cirkulær økonomi
Direktør Annemarie Munk Riis, Innovationsfonden
Direktør Annemarie Munk Riis
Innovationsfonden
10:55-11:15
Kaffepause

Session 1: Systemløsninger for tekstiler

11:15-11:25
Inspirationsoplæg: Hvor langt er vi fra et dansk cirkulært system for tekstiler?
Lektor Else Skjold, Det Kongelige Akademi
Lektor Else Skjold
Det Kongelige Akademi
11:25-11:45
Korte præsentationer af danske projekter, der har modtaget støtte
11:45-12:15
Paneldebat: Hvor langt er vi fra et dansk cirkulært system for håndtering af tekstiler?
12:15-13:15
Frokost

Session 2: Systemløsninger for plast og drikkevarekartoner

13:15-13:25
Inspirationsoplæg: Hvor langt er vi fra et dansk cirkulært system for plast og drikkevarekartoner?
Projektchef Anne Dorthe Josiassen, Clean Cluster
Projektchef Anne Dorthe Josiassen
Clean Cluster
13:25-13:45
Korte præsentationer af danske projekter, der har modtaget støtte
13:45-14:15
Paneldebat: Hvor langt er vi fra dansk cirkulært system for håndtering af plast og drikkevarekartoner?

Session 3: Systemløsninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer

14:15-14:25
Inspirationsoplæg: Hvor langt er vi fra et dansk cirkulært system for byggeri og byggematerialer?
Centerchef for Bygninger og Miljø Kathrine Birkemark, Teknologisk Institut (tbc)
Centerchef for Bygninger og Miljø Kathrine Birkemark
14:25-14:45
Korte præsentationer af danske projekter, der har modtaget støtte
14:45-15:15
Paneldebat: Hvor langt er vi fra et dansk system inden for cirkulært byggeri?
15:15-15:45
Kaffepause

Session 4: Den danske strategi for forskning og teknologiudvikling – hvor er de danske muligheder?

15:45-15:55
Debatoplæg: Undgå spild og affald
15:55-16:30
Paneldebat
16:30-16:30
Afrunding af DAKOFAs Årskonference 2022

Eftermiddagens og aftenens aktiviteter

16:30-18:30
Get-together

Sponseret af JOCA A/S

16:45-18:00
GENERALFORSAMLING
19:00-19:30
Velkomstdrink
19:30-1:00
Middag og underholdning

Natmad sponseret af PWS A/S

Fredag d. 16. september - Studieture

9:30-14:30
Tur A: RessourceCenter Vejle – ét ressourcecenter med flere funktioner og formål & Ny Rosborg – fra genbrugsplads til fremtidens resiliente bydel

Tag med på tur til Vejle Kommunes kommende ressourcecenter (RCV), der åbner til november 2022 og blandt andet rummer Danmarks første containerfri genbrugsplads. Hør mere om tankerne og visionerne bag det cirkulære byggeri, processen, hvordan der er arbejdet med så vidt muligt at fremtidssikre centret, de mangeartede faciliteter og funktioner, fx det store genbrugsrum på ca. 1.000 m2 og værksted til brug for læringsforløb, workshops, upcycling og reparationer mv., der tilsammen skal bidrage til mere genbrug, øget genanvendelse og større bevidsthed hos borgere, virksomheder, skoleelever mv. Ikke mindst kan du høre mere om, hvad der gør, at administrationsbygningen nu er prækvalificeret til DGNB guld med hjerte.

 Vejle vokser! Derfor skabes en ny bydel, hvor området omkring den nuværende bynære genbrugsplads, der lukker, når RCV står færdigt, indgår i udviklingsplanen for Ny Rosborg. Hør hvordan det gamle deponi indgår i byudvikling og klimasikring, hvordan der er arbejdet med at skabe fremtidens bydel, hvor det blå og det grønne landskab er rygraden. Bliv klogere på hvordan der i udviklingen er og bliver arbejdet med bæredygtighed, fællesskaber og resiliens.

9:30-14:30
Tur B: Genanvendelse af madaffald og andre organiske restprodukter – DAKA Denmark

DAKA Denmark er specialister i sikker genanvendelse af organiske og animalske restprodukter. På turen besøger vi DAKAs fabrikker i Hedensted og ser bl.a. produktionen af biobrændstof samt recirkulering af organiske restprodukter fra slagterier til ingredienser til kæledyrefoder og foderprodukter til landbruget. Efterfølgende kører vi til DAKA ReFood i Horsens og kigger nærmere på genanvendelsen af madaffald og fritureolier, hvor vi også skal høre om DAKAs vision for en bæredygtige fremtid for organiske restprodukter.

9:30-14:30
Tur C

Program er under udarbejdelse

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 15. september 2022 - kl. 09.30
Slut: 16. september 2022 - kl. 14.30

Hvor

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 1257100 Vejle

Deltagergebyr

Pris medlemmer med middag, ekskl. moms
DKK 7.775,00
Pris medlemmer uden middag, ekskl. moms
DKK 7.275,00
Pris ikke-medlemmer med middag, ekskl. moms
DKK 9.775,00
Pris ikke-medlemmer uden middag, ekskl. moms
DKK 9.275,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
7. september 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.