Seminar: Hvad koster det at deponere affald?

Hvad koster det at deponere affald?
Deponering af affald kan gemme på store efterregninger til deponiejerne - dvs. kommunerne og i sidste ende borgerne, hvis der ikke afsættes nok penge til nedlukning og efterbehandling, mens der køres affald ind på anlægget. Meget tyder på, at der er risiko for, at pengebeholdningen i mange tilfælde vil slippe op, inden deponierne vil kunne overgå til passiv drift.

Den 5. marts kl. 9.30 - 13.30 holder DAKOFA et seminar om deponering af affald i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.

Man skulle tro, at spørgsmålet om, hvad det koster at deponere affald, vil være lige til at besvare. Og det er det også, hvis man blot tænker på prisen for at komme af med et ton affald. Hvis man med spørgsmålet i stedet mener, hvad det i sidste ende kan koste, når alle omkostningerne til nedlukning og efterbehandling er betalt – så er det ikke lige til at give svaret. Der er kan nemlig vente deponiejerne, dvs. kommunerne, betydelige efterregninger, når det viser sig, at sikkerhedsstillelsen enten ikke er tilstrækkelig eller opbrugt, og deponiet stadig ikke kan overgå til passiv drift. Det store spørgsmål er så ”Hvor skal pengene så komme fra - hvem skal og må betale den regning? ”.

Når affald modtages til deponering betaler affaldsproducenten et beløb for modtagelse. Størrelsen på det beløb fastlægges, idet både afgifter, driftsomkostninger og omkostninger til nedlukning og efterbehandling (sikkerhedsstillelse) indregnes i beløbet. Dette sker i overensstemmelse med ”forureneren betaler-princippet”. De penge, der kommer ind, når affald modtages til deponering, skal således sikre, at der er penge nok til at tage hånd om deponiet, indtil det kan overgå til passiv drift. Men der er store usikkerheder forbundet med at finde den rette størrelse af især sikkerhedsstillelsen. I dag beregnes sikkerhedsstillelsens størrelse som regel på baggrund af en antagelse om 30 års efterbehandlingsbehov. Meget tyder imidlertid på, at efterbehandlingsperioden for de fleste deponeringsanlæg kan få en varighed, som rækker væsentligt ud over de 30 år. Men hvad gør man så efter de 30 år, når kassen er tom? Hvordan skal vi sikre, at der om 30 år ”er penge nok” til at tage hånd om deponierne, indtil de kan overgå til passiv drift? Hvad betyder de lave renter? Hvad gør man, hvis vi ikke har sparet nok op til de 30 år?

Med dette seminar sætter vi fokus på de betydelige økonomiske usikkerheder, der er forbundet med at deponere affald. Vi vil samtidig forsøge at belyse, hvad der skal til for at imødekomme disse usikkerheder.

Hvornår

05. marts 2015
kl. 09.30 - 13.30

Hvor

Ingeniørhuset
Kalvebod Brygge 311780 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
19. februar 2015

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.