Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Husstandsindsamling af tekstil i 2022

Husstandsindsamling af tekstil i 2022
På dette webinar zoomer vi ind på det kommende krav om husstandsindsamling af tekstiler, som vil være en ny fraktion for de fleste kommuner. Enkelte kommuner har ordninger, mens andre har kørt forsøg med husstandsindsamling af tekstil, hvilket vi skal høre nærmere om. Derudover vil webinaret byde på en status for udarbejdelsen af de nye vejledninger til kommunerne, og det vil være muligt at debattere en række opmærksomhedspunkter.

I følge den netop indgåede, politiske aftale om en ny organisering af affaldssektoren, skal indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald. Det drejer sig om: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald.

Indsamlingen af affaldet skal foregå̊ husstandsnært, men skal tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.

Af aftalen fremgår det, at i implementeringen af henteordningen for indsamling af tekstilaffald skal det sikres, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang til de tekstiler, der kan genbruges. Indsamlingsvejledningen vil lægge op til, at affaldet skal indsamles i faste beholdere fremfor i poser på stativ. Det vil bl.a. forbedre arbejdsmiljøet for skraldemændene. 

Deltag i webinaret og bliv opdateret på den kommende proces for fastlæggelse af den fremtidige indsamling af tekstiler. 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på webinaret via ZOOM, er det også muligt at se en livestream af webinaret på Youtube - du skal blot skrive, at du har behov for et Youtube link i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten. Efter webinaret fremsendes desuden et Youtube link til deltagerne, hvor det vil være muligt at gense webinaret i en periode på 7 dage.

Program

12:30-12:35
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
12:35-12:50
Særskilt indsamling af tekstil - hvad gør vi?
Anne Stine Henriksen, Miljøministeriet
Anne Stine Henriksen
12:50-13:00
Spørgsmål og svar
13:00-13:20
Hvordan sorterer og indsamler vi tekstiler fra husstandene?
13:20-13:30
Spørgsmål og svar
13:30-13:55
Erfaringerne fra PARCK-projektet i Rødovre Kommune og nye tiltag
Lotte Lundgaard Hansen, Vestforbrænding
Lotte Lundgaard Hansen
13:55-14:05
Spørgsmål og svar
14:05-14:15
PAUSE
14:15-14:35
Erfaringer med indsamling af tekstil fra etager og planer for fremtiden i Gentofte Kommune
14:35-15:00
Spørgsmål, svar og debat med deltagerne
15:00-15:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

23. juni 2020
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via ZOOM

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.