Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring: Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

20. februar 2019
Høring: Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

Miljøstyrelsen har netop sendt et udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomheder i høring. Miljøstyrelsen anmoder berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest 15. april 2019.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen

Høringssvaret skal sendes til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-1200-00005 i emnefeltet, og med kopi (C.c.) til Sandra Fisker, sanfi@mst.dk. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

 

Del denne side