Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

20. februar 2019
Høring: Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed
Miljøstyrelsen har netop sendt et udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomheder i høring. Miljøstyrelsen anmoder berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest 15. april 2019.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen

Høringssvaret skal sendes til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-1200-00005 i emnefeltet, og med kopi (C.c.) til Sandra Fisker, sanfi@mst.dk. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.