Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: dele af affaldsbekendtgørelsen fjernes og skal indgå i ny Energistyrelses-bekendtgørelse. Høringsfrist 26. nov.

05. november 2018
Høring: dele af affaldsbekendtgørelsen fjernes og skal indgå i ny Energistyrelses-bekendtgørelse. Høringsfrist 26. nov.
Affaldsbekendtgørelsens dele om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører fjernes og skal indgå i en bekendtgørelse fra Energistyrelsen. Høringsfrist for de nye bekendtgørelser er den 26. november kl. 12.00.

Denne nyhed er opdateret den 7. november.

Dele af ressortsanvaret for affaldsområdet blev ved Kgl. resolution af 28. juni 2015 overflyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet (ved Miljøstyrelsen) til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (ved Energistyrelsen).

Dette kunne for nogle bekendtgørelser under affaldsområdet klares ved at flytte ressortansvaret for hele bekendtgørelsen, men for affaldsbekendtgørelsen har det været mere af et juridisk puslespil at overføre de (rette) dele og få en sammenhængende ny affaldsbekendtgørelse. Dette er nu sket med Miljøstyrelsens udkast til ny affaldsbekendtgørelse, som en konsekvens af ressortdelingen i 2015. 

Energistyrelsen har også sendt deres komplementerende, nye bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer- og -aktører (med tilhørende bilag) i høring sammen med en ændringsbekendtgørelse til Be­kendt­gørelsen om affalds­registret og om godkendelse som indsamlings­virksomhed, som skal konsekvenstilrettes.

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen angiver, at ændringerne med de nævnte bekendtgørelser er af formel karakter. De nye bekendtgørelser skal træde i kraft den 1. januar 2019. 

Der er høringsfrist for nævnte bekendtgørelser den 26. november 2018 kl. 12.00. 

Miljøstyrelsens høringsbrev og udkast til den reviderede affaldsbekendtgørelse kan hentes på høringsportalen her 

Energistyrelsens høringsbrev og udkast til en ny 'Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører' og til ændringsbekendtørelsen kan hentes på høringsportalen her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.