Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring af udkast til ændringer i vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder

05. januar 2015

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ændring af vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder i høring.

Ændringerne sker på baggrund af et løfte Miljøministeren gav i forbindelse med regeringens aftale om Vækstplan for Fødevarer. Den nuværende vejledning om rummelige miljøgodkendelser er blevet forbedret og suppleret med flere eksempler på overvejelser om rummelighed i en miljøgodkendelse. Derudover er flere af Miljøstyrelsens FAQ’er fra hjemmesiden blevet indarbejdet i den digitale godkendelsesvejledning, og vejledningen er blevet suppleret med uddybende vejledning om bortfald af miljøgodkendelse.

Høringsmaterialet kan findes her på høringsportalen.

Fristen for at afgive høringssvar er fredag den 23. januar 2015 kl. 12. Høringssvar skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, Erhverv, på mailadresse erhverv@mst.dk

Miljøstyrelsens digitale miljøgodkendelsesvejledning kan findes her