Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Håndtering af jord

Håndtering af jord

Hvert år håndteres store mængder overskudsjord fra blandt andet bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Der er både økonomi, ressourcer og miljø på spil og der er meget at vinde på alle tre parametre, når jorden håndteres hensigtsmæssigt. Det kræver derfor god indsigt i både tekniske og juridiske discipliner at træffe hensigtsmæssige beslutninger.

DAKOFA afholder et to-dags kursus om håndtering af jord d. 21. november, kl. 09.00 - 22.november, kl. 15.00 på Kryb i Ly, Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia.

Dette kursus tager udgangspunkt i nødvendigheden af rettidig planlægning af håndtering af overskudsjord som en ressource. De juridiske rammer for anvendelse af jord på stedet, klassificering af jord, jordflytning og nyttiggørelse af jord gennemgås, og vi skal arbejde med alle de nødvendige tekniske redskaber, der bringes i spil, herunder f.eks. prøvetagning, klassificering og risikovurdering ved nyttiggørelse. 

På kurset behandles både strategiske, tekniske og juridiske aspekter ved jordhåndtering. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med jordhåndtering; entreprenører, kommunale medarbejdere, rådgivere og modtageanlæg. Kurset er også relevant for folk, der arbejder med råstofplanlægning og planlægning af jordhåndtering i forbindelse med byggesager.

Det får du med hjem fra kurset:

  • Inspiration til at se jord som en værdifuld ressource
  • Øje for de økonomiske og miljømæssige fordele ved at planlægge af jordhåndtering i god tid
  • Overblik over de juridiske rammer for jordhåndtering, herunder jordflytning og anmeldelse
  • Konkret viden om de tekniske discipliner som f.eks. prøvetagning, analyse og klassificering af jord
  • Juridiske aspekter ved nyttiggørelse jf. §§19 og 33 i Miljøbeskyttelsesloven samt restproduktbekendtgørelsen
  • Forståelse for tekniske aspekter ved nyttiggørelse
  • Et netværk af kollegaer, som arbejder med jord

Undervisere:

  • Jacob Brandt, Bech-Bruun 
  • Søren Helt Jessen, NIRAS
  • Jette Bjerre Hansen, DAKOFA 

Yderligere information:

Se programmet her

Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til Jette Bjerre Hansen (jbh@dakofa.dk)

Hvornår

Start: 21. november 2018 - kl. 09.00
Slut: 22. november 2018 - kl. 15.00

Hvor

Kryb i Ly
Kolding Landevej 1607000 Fredericia

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 7.650,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 9.650,00
Pris medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 7.000,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 9.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
7. november 2018
Se deltagere

Tags

Jord
Del denne side