Kursus: Håndtering af jord

Håndtering af jord
Hvert år håndteres store mængder overskudsjord fra blandt andet bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Der er både økonomi, ressourcer og miljø på spil og der er meget at vinde på alle tre parametre, når jorden håndteres hensigtsmæssigt. Det kræver derfor god indsigt i både tekniske og juridiske discipliner at træffe hensigtsmæssige beslutninger.

DAKOFA afholder et to-dags kursus om håndtering af jord d. 21. november, kl. 09.00 - 22.november, kl. 15.00 på Kryb i Ly, Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia.

Dette kursus tager udgangspunkt i nødvendigheden af rettidig planlægning af håndtering af overskudsjord som en ressource. De juridiske rammer for anvendelse af jord på stedet, klassificering af jord, jordflytning og nyttiggørelse af jord gennemgås, og vi skal arbejde med alle de nødvendige tekniske redskaber, der bringes i spil, herunder f.eks. prøvetagning, klassificering og risikovurdering ved nyttiggørelse. 

På kurset behandles både strategiske, tekniske og juridiske aspekter ved jordhåndtering. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med jordhåndtering; entreprenører, kommunale medarbejdere, rådgivere og modtageanlæg. Kurset er også relevant for folk, der arbejder med råstofplanlægning og planlægning af jordhåndtering i forbindelse med byggesager.

Det får du med hjem fra kurset:

  • Inspiration til at se jord som en værdifuld ressource
  • Øje for de økonomiske og miljømæssige fordele ved at planlægge af jordhåndtering i god tid
  • Overblik over de juridiske rammer for jordhåndtering, herunder jordflytning og anmeldelse
  • Konkret viden om de tekniske discipliner som f.eks. prøvetagning, analyse og klassificering af jord
  • Juridiske aspekter ved nyttiggørelse jf. §§19 og 33 i Miljøbeskyttelsesloven samt restproduktbekendtgørelsen
  • Forståelse for tekniske aspekter ved nyttiggørelse
  • Et netværk af kollegaer, som arbejder med jord

Undervisere:

  • Jacob Brandt, Bech-Bruun 
  • Søren Helt Jessen, NIRAS
  • Jette Bjerre Hansen, DAKOFA 

Yderligere information:

Se programmet her

Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til Jette Bjerre Hansen (jbh@dakofa.dk)

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 21. november 2018 - kl. 09.00
Slut: 22. november 2018 - kl. 15.00

Hvor

Kryb i Ly
Kolding Landevej 1607000 Fredericia

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 7.650,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 9.650,00
Pris medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 7.000,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 9.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
7. november 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere

Tags

Jord
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.