Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Guide til hvordan serveringssteder kan implementere affaldssortering

02. februar 2023
Guide til hvordan serveringssteder kan implementere affaldssortering
Serveringssteder skal også sortere affald i 10 fraktioner fra 1. januar 2023

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 fastsatte mål om 50 pct. reduktion af visse takeaway-emballager af plast i 2026. Målet skal i første omgang søges opnået via et forpligtende sektorsamarbejde i restaurationsbranchen. Hvis ikke målet nås af den vej, skal der sættes ind med yderligere regulering, som drøftes i aftalekredsen.

Sektorsamarbejdet mellem Miljøstyrelsen og hotel- og restaurationsbranchen, hvor HORESTA varetager opgaven som sekretariat for samarbejdet, har udarbejdet en rapport, der kortlægger sorteringsadfærden hos gæster på serveringssteder, der udleverer mad og drikke i engangsemballage. Det vurderes også, på hvilke måder gæsternes sortering kan påvirkes. Forskellen mellem sorteringsadfærden i gæsteområder og offentlige rum undersøges også.

Guiden har til formål at anvise nogle metoder til og vise nogle konkrete eksempler på, hvordan serveringssteder kan implementere sorteringen i de 10 fraktioner, de skal sortere efter fra 1. januar 2023.

Da der ofte kan være betydelig forskel på hvad gæsterne siger om deres sortering og hvad de faktisk gør, bygger rapporten på en blanding af metoder til at forstå, kortlægge og eksperimentere med sorteringsadfærden:

  • Det subjektive niveau: Mønstrene i det, folk siger i interviews, danner grundlag for at belyse gæsternes egen oplevelse og vurdering af deres sorteringsadfærd.
  • Det objektive niveau: Data fra observationer, stikprøver og optællinger danner grundlag for at beskrive selve sorteringsadfærden samt skønne potentialet for sortering af plastik fra serveringssteder med engangsemballage.
  • Det praktiske niveau: Eksperimenter på serveringsstederne, hvor forskellige tiltag afprøves og evalueres. Eksperimenterne kvalificerer vurderingen af, hvad der skal til for at hæve niveauet af gæsternes sortering af plastikaffald fra engangsemballage.

Rapporten består af tre dele:

  • Undersøgelse af serveringssteder
  • Test af løsninger
  • Undersøgelse af det offentlige rum

Rapporten er udarbejdet at Transition.

Læs rapporten
Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 2220, December 2022, Emballageaffald i gæsteområder, 31. januar 2023

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.