Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Hybrid-seminar: ”Good to go!” Indendørs indsamling af madaffald - hvorfor og hvordan?

”Good to go!” Indendørs indsamling af madaffald - hvorfor og hvordan?
Halvdelen af de danske kommuner skal snarest i gang med at indsamle madaffald fra husholdningerne, mens den anden halvdel, der allerede er i gang, har yderst forskellige erfaringer, når det angår valg af indendørs indsamlingssystemer.

Skal man vælge bionedbrydelige eller ikke-bionedbrydelige poser? Og hvilke konsekvenser har valget af poser for den videre afsætning til pulpanlæggene? Og kan man tilbyde borgeren en færdig opsamlingsløsning lige til at smide ind under køkkenvasken?

I sidste ende skal landmændene kunne anvende den afgassede pulp, så alle led i kæden er af afgørende betydning for ordningernes succes.

På dagens hybrid-seminar vil vi derfor forsøge at give et solidt fundament for den viden og de erfaringer, der skal sikre, at de forskellige indendørs indsamlingssystemer indrettes efter deres formål. Det gør vi blandt andet ved at lade aftagerne i form af biogasanlæg/landmænd og flere pulpanlæg komme til orde.

Dernæst skal vi høre nærmere om, hvilke overvejelser der ligger bag en kommunes valg af indendørs opsamlingsmateriel til borgerne, inden vi graver et spadestik dybere vedrørende fordele og ulemper ved forskellige posetyper.

Deltag derfor og bliv klogere på mulighederne for at gøre det rigtige, når du skal etablere eller ændre indsamlingsordningen for madaffald fra husstande.

T.O. Oplægsholderne vil være til stede fysisk

Program

12:30-12:55
Velkomst og overblik
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Hvad sker der i EU’s bioøkonomi-strategi og hvad med madaffaldet i den nationale danske affaldsplan/CØ-strategi? Status for særskilt indsamling af madaffald.

12:55-13:20
Kvaliteter af biopulp fra madaffald
Mette Smedegaard Hansen, Nature Energy
Mette Smedegaard Hansen
Nature Energy

Der er god energi i madaffaldet, men hvad skal der til for at biogasanlæggene kan omsætte det til gas og gødning? Hvad betyder mængden af synlige og usynlige urenheder for afsætningen af gødning til landmændene? Hvor meget gas er der egentlig i madaffaldet? Og hvad står der på biogasanlæggenes ønskeseddel i forhold til at modtage biopulpen?

13:20-13:30
Spørgsmål
13:30-14:00
Hvad kan og gør pulpanlæggene? – debat om kvalitet og genanvendelse
Tobias Breinholt Hoffmann, Gemidan A/S
Tobias Breinholt Hoffmann
Massimo Forti, Ragn-Sells Danmark A/S
Massimo Forti
Jens Kerrn, HCS a/s
Jens Kerrn
Lars Brødsgaard, Daka ReFood
Lars Brødsgaard


14:00-14:20
Pause
14:20-14:35
Overvejelserne bag de indendørs madaffalds-løsninger i Odense, og hvad siger de første storskala-erfaringer?
Poul Juul Hansen, Odense Renovation A/S
Poul Juul Hansen

Hvilke løsninger har Odense valgt mht. madaffaldsposer og -spande til de private husholdningers køkkener? Hvorfor netop disse løsninger?

14:35-14:55
Videreudvikling af madaffaldssortering i København, herunder fordele og ulemper ved bionedbrydelige poser
Jens Borregaard, Affaldsindsamling og sortering, Københavns Kommune
Jens Borregaard
14:55-15:25
Debat
15:25-15:30
Afrunding

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

06. oktober 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

DAKOFAs lokaler og online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4.sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
FYSISK Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.000,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.000,00
Online Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.