Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Genbrugspladser og storskrald - hvordan optimeres ordningerne?

Genbrugspladser og storskrald - hvordan optimeres ordningerne?

DAKOFA afholder konference d. 20. juni 2017, kl. 09.00-15.50. Konferencen afholdes på Hotel Comwell Aarhus.

Genbrugspladser og storskraldsordninger er vigtige brikker i kommunernes forvaltning af ressourcerne i affald. De bedste kombinationer af miljø, økonomi, borgertilfredshed og personaletrivsel må videreudvikles løbende. Der er meget at arbejde med hos de ca. 450 offentlige genbrugspladser - nogle er store og døgnåbne, andre små uden pladspersonale - nogle har sortering i 75 forskellige affaldsfraktioner, andre indrettet til ganske få fraktioner. Driften varetages også forskelligt – nogle af kommunen, andre af det fælleskommunale affaldsselskab. På konferencen vil vi debattere fordele og ulemper ved de forskellige løsninger, herunder hvad vi kan lære af hinanden, hvordan man kan kombinere storskraldsløsninger med adgangen til genbrugspladser og henteordninger hos husstandene. Vi vil også komme ind på, om uddannelse af personalet og serviceniveau er optimalt for udvikling mod mere genbrug og genanvendelse. Konferencen vil ligeledes komme med nye vinkler og erfaringer om, hvordan pladser og ordninger kan drives.

Hvornår

20. juni 2017
kl. 09.00 - 15.50

Hvor

Hotel Comwell Aarhus
Aarhus

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.065,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.995,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlems uddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
6. juni 2017
Se deltagere
Del denne side