Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Genanvendelse af knust beton i nye betonkonstruktioner

06. september 2018
Genanvendelse af knust beton i nye betonkonstruktioner

Miljøstyrelsen har netop udgivet en afrapportering af MUDP-projektet "Genanvendelse af beton i nye betonkonstruktioner". Formålet med projektet har været at undersøge mulighederne for at genanvende knust beton som tilslag i ny beton. Rapporten kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Projektet har resulteret i en ny Pelican Storage bygning på Prags Boulevard på Amager, hvor nedknust beton fra den tidligere bygning på grunden er genanvendt i den nye bygning.

Teknisk viste projektet, at det er muligt at fremstille genbrugsbeton med groft tilslag bestående af 100% nedknust beton med egenskaber for såvel frisk som hærdet beton, der fuldt modsvarer en konventionel beton af samme styrkeklasse. Det er afgørende at strømmene af de genanvendte materialer styres og kvaliteten kendes.

I rapporten gives der endvidere et bud på de økonomiske og miljømæssige resultater, dog er det ikke muligt at se de bagved liggende forudsætninger.

Projektet er gennemført af Pelican Self Storage, Lendager Group, LH Hockerup, Nymølle Stenindustri og Pelcon Materials & Testing.

Læs rapporten her 

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side