Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Fremtidens affaldsstrømme

01. september 2021
Fremtidens affaldsstrømme
Hvis EU skal nå sine klimamål, er overgangen til fornybare energikilder et helt centralt redskab. Men med de nye energikilder og den dertilhørende infrastruktur følger også nye affaldsmængder, som kalder på nye løsninger.

Udvikling og anvendelse af infrastruktur til vedvarende energi som eksempelvis vindturbiner, solpaneler og batterier medfører et stort ressourceforbrug af bl.a. sjældne jordarter og værdifulde materialer som stål, kobber og glas. Etablering, vedligeholdelse og udskiftning af denne infrastruktur kræver betydelige mængder ressourcer, herunder en hel del materialer, der er på EU’s liste over kritiske råstoffer, som forventes at generere nogle relativt komplekse affaldsstrømme, der vil medføre både tekniske og logistiske udfordringer i slutningen af værdikæden. En ny rapport fra det europæiske miljøagentur fremhæver derfor, at EU lige nu har en unik mulighed for at komme affaldsfraktionerne i forkøbet ved at indarbejde cirkulære principper fra start.

I den nye rapport forudser agenturet, at affaldsmængderne fra disse energirelaterede affaldsstrømme vil vokse med op imod 30 gange hen over de næste ti år. Cirkulære principper så som reparation, opgradering af udstyr samt genanvendelse af udtjent materiel kan ikke blot være med til at reducere forbruget af de kritiske og sjældne råstoffer, men samtidig også underbygge det bæredygtige element af Europas omstilling til fornybar energi.

Men genanvendelse af materialerne står imidlertid lige nu over for en række væsentlige udfordringer, som kompleks logistik (store mængder og materiale, der ofte skal indsamles fra fjerntliggende egne); design, der ikke tager højde for slutningen af produktets levetid, herunder mulighederne for genanvendelse samt tilstedeværelsen af farlige stoffer. Ifølge rapporten kan politikere og industri løse disse affalds- og ressourceudfordringer ved at implementere cirkulære principper som f.eks. ecodesign, materialespecifikke genanvendelsesmål og udvidede producentansvarsordninger.

Læs mere
Du kan finde den nye rapport “Emerging waste streams: Opportunities and challenges of the clean-energy transition from a circular economy perspective” her på agenturets hjemmeside.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.