Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Forsyningstilsynet udsender vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.

23. september 2022
Forsyningstilsynet udsender vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.
Fra 1. januar 2023 bliver det muligt for kommunerne at tilbyde indsamling af visse typer erhvervsaffald til såkaldte markedspriser. Hvis markedspris fastsættes som omkostninger plus 5-15 % overskudstillæg, så vil Forsyningstilsynet som udgangspunkt ikke foretage en videre vurdering i tilsyn vedr. budget- og regnskabsåret 2023. Overskuddet må ikke benyttes til at finansiere affaldsordninger, som skal hvile i sig selv.

Vejledningen beskriver en række forhold, som kommuner, der vælger at tilbyde affaldsordninger til markedspris, skal være opmærksom på, herunder:

 • Markedspriser bør på linje med affaldsgebyrer fastsættes på kommunernes gebyrblade.
 • Omkostningerne forbundet med en affaldsordning, hvor prisen skal svare til markedsprisen, bør opgøres efter metoder og retningslinjer svarende til omkostningerne for en gebyrordning.
 • Kommunerne skal føre særskilte regnskaber for hver enkelt affaldsordning, som de tilbyder til markedspris. Hvis kommunalbestyrelsen tilbyder virksomheder at være omfattet af en indsamlingsordning, der også omfatter husholdninger, skalomkostningerne fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til.
 • Markedsprisen for en ordning kan fastsættes med udgangspunkt i en undersøgelse af, hvad markedsprisen er for indsamling af den relevante affaldstype og – mængde i den pågældende kommune.
 • Alternativt kan markedsprisen fastsættes ved at tillægge de samlede omkostninger forbundet med en ordning et rimeligt procentuelt overskudstillæg. Forsyningstilsynet vil som led i sit tilsyn for budget- og regnskabsåret 2023 som udgangspunkt ikke foretage en videre vurdering af et overskudstillæg, der ligger i intervallet 5-15 pct.
 • Markedspriserne skal sikre, at indtægterne fra en ordning som minimum dækker de totale omkostninger, der er forbundet med ordningen.

Ifølge lovbemærkningerne må overskud fra affaldsordninger til markedspris ikke benyttes til at finansiere affaldsordninger, som skal hvile i sig selv.

Forsyningstilsynet skal fra 1. juli 2022 føre tilsyn med følgende ordninger på affaldsområdet:

 • Overgangsordningen vedr. fortsat deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.
 • Overgangsordningen vedr. fortsat ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg.
 • Dispensationsordningen
 • Markedspriser (træder i kraft 1. januar 2023)
 • Regnskabstilsyn – adskilte regnskaber

Find Forsyningstilsynets ”Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.” fra 16. september 2022 her

Find Forsyningstilsynets side om Affaldstilsynet med diverse andet informationsmateriale og links her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.