Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Forbud mod udlevering af gratis plastbæreposer

23. januar 2020
Forbud mod udlevering af gratis plastbæreposer

Det er fra 1. januar 2021 slut med de fleste gratis bæreposer på salgssteder for varer eller produkter. Desuden forbydes de tyndeste plastbæreposer helt.

En netop vedtaget ændring af Miljøbeskyttelsesloven sikrer den fremtidige regulering af danskernes bæreposeforbrug. 

Ændringen af Miljøbeskyttelsesloven betyder konkret, at:

  • Det bliver forbudt at uddele gratis bæreposer, uanset materialet.
  • Tynde plastikbæreposer under 30 mikrometer (μm) forbydes helt

    • Dog undtaget de helt tynde poser på under 15 mikrometer (μm) til fx emballering af frugt, grønt og andre fødevarer

  • Der gives hjemmel således, at Miljøministeren fremover kan fastsætte nærmere regler om bæreposer, herunder regler om minimumspriser, materialer og mærkning.

Lovændringen er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Ændringen er et led i implementeringen af initiativ 14 (Forbud mod uddeling af gratis bæreposer med hank), 15 (Forbud mod tynde plastikbæreposer med hank) og 16 (Danskernes bæreposeforbrug skal halveres inden 2023) i den tidligere regerings Plastikhandlingsplan.

 

Den vedtagne lovændring samt baggrundsmaterialet kan ses her på Folketingets hjemmeside

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.