Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Folketingshøring om affaldssektorens organisering

05. oktober 2018
Folketingshøring om affaldssektorens organisering

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget holder torsdag den 11. oktober en offentlig høring om "Organisering af affaldssektoren".

Det centrale emne for høringen er affaldssektorens organisering og - som det hedder:..."herunder hvilken organisering og hvilke aktører, der bedst tilgodeser de mål, der fra politisk hold stilles til affaldssektoren i forhold til bl.a. udviklingen mod en cirkulær økonomi, hvor genbrug og genanvendelse af affald skal udgøre en stadig større del af affaldsbehandlingen."

Høringen indledes med faglige oplæg fra DAKOFA, Syddansk Universitet, Ålborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, hvorefter de berørte parter inddeles i to paneler; henholdsvis for de private og de offentlige aktører.

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig (efter først-til-mølle princippet) ved at klikke hér.