Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Online-seminar: Erhvervsaffaldet op i gear!

Erhvervsaffaldet op i gear!
På dette seminar sætter vi fokus på sortering og indsamling af erhvervsaffald (bortset fra industriaffald). Vi ser på, hvor meget erhvervsaffald der er i forbrændingssiloen, og hvor stort potentialet er for at udsortere mere genanvendeligt erhvervsaffald.

Den igangværende høring af miljøbeskyttelsesloven (se evt. DAKOFA-nyheden her) og den kommende revidering af affaldsaktørbekendtgørelsen varsler ændringer for hvem, der må indsamle det husholdningslignende erhvervsaffald og fra hvilke virksomheder. Hvad kommer det til at betyde, og hvilke virksomheder er - og hvilke er ikke - omfattet af den kommende ordning? 

Fælles for al erhvervsaffaldet er, at virksomhederne siden 1. januar 2021 har skulle indsamle deres affald efter samme kriterier som husholdningerne. Undersøgelser fra 2020 påpeger, at virksomheder ofte kun udsorterer én genanvendelig fraktion og at store andele af erhvervsaffaldet sendt til forbrænding er genanvendeligt affald. 

Vi stiller skarpt på, hvordan det går med de skærpede krav til sortering hos virksomhederne. Er virksomhederne kommet i gang med de nye indsamlingsordninger, og hvad kan affaldssektoren og kommunerne gøre for at hjælpe dem? Er det samarbejder, tilsyn, oplysning, vejledning eller den store hammer, der skal til? Eller er det helt andre værktøjer, der skal hentes op fra værktøjskassen? 

Seminaret vil give bud på, hvordan kommuner og organisationer hjælper virksomhederne med at få fart på genanvendelse af erhvervsaffaldet og komme op i gear. 

Deltag i seminaret og debatten og få inspiration til at øge genanvendelsen hos virksomhederne.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
12:40-13:00
Hvad er det nye i lovforslaget om det husholdningslignende erhvervsaffald?

v/ DAKOFA

13:00-13:15
Hvad vil den ”nye” ordning betyde for de kommuner der allerede indsamler det husholdningslignende erhvervsaffald fra blandet bolig og erhverv?
Mia Makne Schjøth, Frederiksberg Kommune
Mia Makne Schjøth
13:15-13:30
Debat om de nye rammer for det husholdningslignende erhvervsaffald

Hvordan går det med sorteringen – og hvordan kan vi få den op i gear?

13:30-13:50
Hvad ved vi om erhvervsaffaldet – og hvad vil vi gøre med den viden? - Den kommunale indsats for øget sortering
Rikke Fog-Møller, Københavns Kommune
Rikke Fog-Møller
13:50-14:10
Hvordan flyttes genanvendeligt erhvervsaffald fra forbrænding?
Berit Nielsen, ARGO
Berit Nielsen
Ejvind Mortensen, Argo
Ejvind Mortensen

Analyser og tiltag fra ARGO – herunder pilotindsat om madaffald fra kantiner og andre virksomheder med madaffald.

14:10-14:25
Spørgsmål og debat
14:25-14:45
Pause
14:45-15:00
Hvordan ser virksomhedernes sortering ud set med skraldemandens briller?
Freddy Fogh Sørensen, Meldgaard Miljø A/S
Freddy Fogh Sørensen

En indsamlingsvirksomhed giver sit bud på, hvordan det går med sorteringen af virksomhedernes affald – hvad kan indsamlerne gøre for at øge udsorteringen?

15:00-15:20
Hvordan kan fremtidens affaldsdata hjælpe virksomhederne med øget sortering?
Laust Boas, DTU Campus Service (Danmarks Tekniske Universitet)
Laust Boas
15:20-15:30
Oplæg til debat og debat – udfordringer og løsninger
Frederik Bornebie, Weist
Frederik Bornebie
Weist
15:30-15:55
Spørgsmål og debat
15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

12. januar 2022
kl. 12.30 - 16.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.