Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Indsamlingsordninger og sorteringsanlæg – hvad er status og hvor skal vi hen?

Indsamlingsordninger og sorteringsanlæg – hvad er status og hvor skal vi hen?

DAKOFA afholder konference d. 22. august 2017, kl. 09.00 - 16.00 om "Indsamlingsordninger og sorteringsanlæg – det danske landskab i dag og i fremtiden". Konferencen afholdes i BINGs konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

I jagten på øget genanvendelse har der landet over været testet og udrullet en lang række indsamlingsordninger og nye sorteringsløsninger. Senest er det fra politisk hold og fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi blevet anbefalet, at man i højere grad ensretter de kommunale indsamlingssystemer for på den måde at skabe tilstrækkelig store mængder af ensartede affaldsmængder. Dermed forventes der at blive skabt et bedre grundlag for investeringer i teknologiske løsninger til sortering og genanvendelse.

På konferencen vil vi dels samle op på de seneste års danske erfaringer og løsninger inden for indsamlingsordninger og sorteringsanlæg og dels kigge i krystalkuglen, hvorvidt ensartede indsamlingssystemer er forudsætning for innovation og rationelle løsninger. Vi vil desuden diskutere, hvor de politiske vinde og de teknologiske muligheder i fremtiden bringer os hen og hvad det vil kræve af nye tiltag fra branchen. 

Hvornår

22. august 2017
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

BINGs
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.065,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.995,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlems uddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.