Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Dispensation for de 10 nye indsamlingsordninger - hvad gør man?

Dispensation for de 10 nye indsamlingsordninger - hvad gør man?
På dette webinar stiller vi skarpt på dispensationsmulighederne for kommunernes forpligtelse til at iværksætte 10 nye indsamlingsordninger for husholdninger. Webinaret afholdes i samarbejde med Horten advokatpartnerselskab.

Den 1. januar 2021 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Den nye affaldsbekendtgørelse indeholder en forpligtelse for kommunerne til at iværksætte 10 nye indsamlingsordninger for husholdninger senest 1. juli 2021. Samtidig indeholder den nye affaldsbekendtgørelse en mulighed for at søge om dispensation fra fristen senest 1. marts 2021.

På dette korte, koncentrerede webinar - som gennemføres i samarbejde med Horten advokatpartnerselskab - gennemgås forpligtelsen til iværksættelse af de nye indsamlingsordninger med fokus på muligheden for at søge dispensation; herunder særligt i hvilke tilfælde, der efter affaldsbekendtgørelsen er mulighed for at få en dispensation. Det bemærkes, at fristen for at søge om dispensation er en skarp frist.

Endelig gennemgår vi de udbudsretlige problemstillinger, som de nye affaldsregler indebærer for kommunerne og kommunernes igangværende kontrakter på dagrenovationsområdet. Særligt stiller vi skarpt på, om der generelt er en mulighed for at tilføje de nye indsamlingsordninger til igangværende kontrakter.

Målgruppe:
Webinaret henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere og medarbejdere i kommunale affaldsselskaber, der arbejder med husholdningsaffald.

Oplægsholdere:
Advokaterne Henriette Soja og Andreas Christensen, partnere Horten advokatpartnerselskab.

Samarbejdspartnere

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

24. februar 2021
kl. 12.30 - 14.00

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 800,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.