Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Direkte genbrug er godt for både klimaet og pengepungen

29. november 2022
Direkte genbrug er godt for både klimaet og pengepungen
En ny rapport undersøger, hvordan øget genbrug kan være med til at hjælpe trængte familier gennem den økonomiske krise og samtidig nedbringe klimagasudledningerne.

Med udgangspunkt i det økonomiske pres som mange husholdninger i øjeblikket lider under pga. bl.a. inflation og høje energipriser, kombineret med den buldrende klimakrise, præsenterer den britiske NGO WRAP nu en undersøgelse, der demonstrerer de økonomiske og miljømæssige muligheder inden for direkte genbrug i form af udvalgte genstande, der handles gennem on-line handel.

Undersøgelsen er baseret på to forskellige scenarier med forskellige antagelser i forhold til, hvor mange effekter der kan tages ud af affaldsstrømmen og forberedes med henblik på genbrug samt i hvor høj grad disse effekter fortrænger køb af nye produkter. Den mest væsentlige del af effekterne er tøj mens møbler og elektroniske produkter har en mindre andel af den samlede mængde.

I korte træk demonstrerer rapporten, at der er både økonomiske og miljømæssige gevinster ved at reparere eller genbruge varer, som stadig besidder en vis værdi. Resultatet er et øjebliksbillede, men det tyder på, at genbrug af genstande, der i øjeblikket kasseres, vil kunne spare de britiske husholdninger for mellem £2 og £8 milliarder om året, eller £74-£280 per husstand om året. Dette kunne også føre til reduktioner i drivhusgasemissioner på 1,5 til 3 millioner tons CO2-ækv. Om end der var visse udfordringer i forhold til undersøgelsen som gjorde, at man eksempelvis ikke kunne identificere beskæftigelsen i forbindelse med reparationer, konkluderes det, at den uden tvivl demonstrerer, at øget genbrug en oplagt mulighed for at give trængte husstande adgang til væsentlige effekter og samtidig understøtte klimakampen.

Konklusionerne er som sådan ikke overraskende, men bibringer et nyt, kvantitativt input til debatten i forhold til at demonstrere mulighederne for at tackle både den økonomiske, klimamæssige og sociale krise på én gang.

Den nye undersøgelse bygger i øvrigt videre på en rapport fra 2021, der demonstrerede, hvordan levetidsforlængelse af både produkter og materialer kan være en væsentlig medspiller i forhold til at opfylde Paris-aftalens klimamål, samtidig med at der skabes nye, grønne jobs.

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten “The Role of Reuse in Helping Families through the Cost-of-Living Crisis” her på WRAP’s hjemmeside 

Du kan også finde den anden omtalte rapport ”Delivering climate ambition through a more circular economy” her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.