Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Der skal mere fokus på tøjspild

21. oktober 2020
Der skal mere fokus på tøjspild
Forbrugerrådet Tænk sætter fokus på tøjspild. I en rapport, udarbejdet af Econet, på foranledning af forbrugerrådet Tænk, estimeres det, at den samlede mængde af nyt tøj (tøj som ikke er solgt), der sendes til forbrænding udgør ca. 677 ton om året. Derfor ønsker en række organisationer og virksomheder nu en national handlingsplan for mindre tøjspild.

Formålet med rapporten er, at estimere hvor meget nyt tøj, der bortskaffes via det private erhvervsliv. Resultaterne fordeler sig på affaldskilder i seks typer forhandlere/producenter:

  • Engroshandel med beklædning = 22 ton nyt tøj/året
  • Supermarkeder = 239 ton nyt tøj/året
  • Tøjforretninger = 21 ton nyt tøj/året
  • Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger = 2 ton nyt tøj/året
  • Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (stormagasiner og varehuse) = 389 ton nyt tøj/året
  • Fremstilling af beklædningsartikler = 3 ton nyt tøj/året

Der smides altså årligt 677 ton tøj ud, som kunne have været solgt, med det forbrændingsegnede erhvervsaffald. 

Med afsæt i resultaterne har Forbrugerrådet Tænk spurgt 85 danske virksomheder, om de vil afgive et løfte om ikke at destruere nyt, usolgt tøj. Herudaf har 50 svaret ja. Du kan se den fulde liste her hos Forbrugerrådet Tænk.

Opråb til Miljøministeren

Tøj og tekstiler er det europæiske forbrugsområde med den fjerdestørste miljøpåvirkning efter mad, transport og boliger og forbruget af tøj og sko forventes globalt at øges med 63 % frem til 2030. Tekstiler er det forbrugsgode inden for europæiske husholdninger, der i produktionen repræsenterer det næststørste arealforbrug samt det fjerdestørste forbrug af råmaterialer.

Således introduceres det brev, som en række organisationer og virksomheder har sendt til Miljøminister Lea Wermelin i regi af Forbrugerrådet Tænk. Af brevet fremgår det, at man ønsker en national handlingsplan, og initiativet skal ikke mindst ses i lyset af den førnævnte rapport udarbejdet for Forbrugerrådet Tænk.

Brevet til miljøministeren er da også kommet i stand på foranledning af Forbrugerrådet Tænk.

”Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes os at samle en bred og stærk alliance bag denne opfordring. Når forbrugere, organisationer, foreninger, tænketanke, forskere og erhvervsliv er enige om, at der er brug for handling, er det et stærkt signal,” siger Anja Philip, der er formand i Forbrugerrådet Tænk.

Brevskriverne påpeger, at der både er udarbejdet en handlingsplan for at mindske plastikaffald, taget initiativer for at mindske madspil og at der på samme måde bør være fokus på tekstilområdet.

”En national handlingsplan for mindre tøjspild vil med fordel kunne udpege og fremhæve danske styrkepositioner, så som design og hurtig omstillingsevne. Det vil give dansk erhvervsliv mulighed for at opnå indflydelse på den kommende EU-lovgivning samt at bidrage til effektivt at sikre den grønne omstilling, og samtidig opnå økonomiske fordele ved at være på forkant,” lyder det i brevet.

Læs mere

Du kan læse brevet fra Forbrugerrådet Tænk til miljøministeren ved at trykke hér.

Se rapporten bag Forbrugerrådet Tænk's undersøgelse om afbrænding af nyt tøj her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.