Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Den nationale affaldsplan udskudt til ”senere på året”

30. januar 2020
Den nationale affaldsplan udskudt til ”senere på året”
Danmarks næste nationale affaldsplan, de ensartede kriterier for sortering og indsamling og den reviderede affaldsbekendtgørelse afventer anbefalinger fra klimapartnerskaberne.

Ifølge netop udsendt pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen, skal den næste nationale affaldsplan bl.a. løfte genanvendelsen via mere ens sortering og indsamling af affald over hele landet. Affaldsplanen kommer i høring senere i år sammen med de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald og den reviderede affaldsbekendtgørelse.

Kravene til kommende nationale affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesplaner hjemles med en netop fremsat lovændring af miljøbeskyttelsesloven. Forslaget gennemfører desuden de ændrede krav til affaldshåndteringsplanens indhold om vurdering af ordninger for særskilt indsamling af affald og foranstaltninger til imødegåelse og oprydning af henkastet affald. 

DAKOFAs nyhed om lovforslaget kan læses her.

Regeringen forventer, ifølge pressemeddelelsen, at de igangværende klimapartnerskaber ”blandt andet vil pege på vigtige tiltag til at nedbringe klima- og miljøbelastningen fra affald”. Regeringen ønsker derfor at afvente disse anbefalinger førend den kommende affaldsplan sendes i høring. Da den nationale affaldsplan ønskes i høring samtidig med de ensartede kriterier for sortering og indsamling samt den reviderede affaldsbekendtgørelse udskydes hele pakken til klimapartnerskabernes anbefalinger foreligger. Datoen for høringen kendes endnu ikke, men af pressemeddelelsen fremgår det, at pakken sendes i høring ”senere på året”.

Som Miljøstyrelsen tidligere har oplyst, kan kommunerne vente med at udarbejde de nye kommunale affaldsplaner til den nationale plan kommer i høring.

 

Pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen kan læses her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.