Hybrid-seminar: De nye krav til genbrugsområder på genbrugspladserne

De nye krav til genbrugsområder på genbrugspladserne
På dette seminar planlægges det at løfte sløret for den kommende, udmøntende bekendtgørelsestekst, og der vil derfor være mulighed for at blive klædt på både til at afgive høringssvar og til at påbegynde etableringen af den kommunale ordning for genbrug.

Den 9. juni 2022 blev lovforslag L153 vedtaget og dermed også reglerne om pligt til at kommunerne etablerer et genbrugsområde på genbrugspladsen, hvor private aktører har mulighed for at overtage genstandene vederlagsfrit, før de f.eks. afsættes i kommunale genbrugsbutikker.

Under Folketingets behandling af lovforslaget blev det tilføjet, at kommunerne får mulighed for at give private og kommunale skoler adgang til genbrugsgenstande før private aktører. Dette skal dog være med henblik på leg og læring mv, og genstandene må ikke videresælges.

Reglerne om pligt til at etablere genbrugsområder udmøntes i en bekendtgørelse i efteråret 2022, og reglerne træder i kraft 1. januar 2023.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at kommunalbestyrelsen vil blive overladt et råderum i forhold til den lokale udmøntning af ordningen, således at der vil blive fastsat regler, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge forskellige modeller for organisering af ordningen i den enkelte kommune, på den enkelte genbrugsplads, og for forskellige materialestrømme.

Det forventes ikke, at kommunalbestyrelsen vil blive forpligtet til at udtømme alle mulighederne for afsætning, inden genstandene kan afsættes i en kommunal genbrugsbutik.

Der igangsættes ligeledes en analyse af, om kommuner i forhold til statsstøttereglerne kan finansiere et underskud fra salg af genbrugsgenstande i kommunale genbrugsbutikker. Seminaret vil derfor også se på rammerne for de kommunale genbrugsbutikker.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:45
Velkomst og introduktion

Annette Braunstein, DAKOFA
Ole Morten Petersen, DAKOFA

9:45-10:10
Status for udkast til ny bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstandene

Jakob Emil Wulff, Energistyrelsen
Karen Bach, Energistyrelsen

10:10-10:40
Fremtidens rammer for genbrug på genbrugspladserne

Jacob Brandt, CODEX Advokater

10:40-11:00
PAUSE
11:00-11:20
De nye regler set i lyset af genbrugserfaringer fra Aalborg

Klaus Bystrup, Aalborg Forsyning

11:20-11:35
Gi' og ta' områder i Odsherred Kommune

Hannah Møller Christensen, Odsherred Kommune

11:35-11:45
Hvordan sikrer vi en velfungerende ordning for genbrug?

Niels Bukholt, ARI

11:45-12:00
Debat med salen
12:00-12:00
Opsamling og afrunding

v. DAKOFA

12:00-12:30
FROKOST
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

27. september 2022
kl. 09.00 - 12.30

Hvor

Online via Zoom og YouTube og fysisk hos DAKOFA
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer ekskl. moms
DKK 1.900,00
FYSISK pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.500,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
FYSISK Pris Studerende ekskl. moms
DKK 500,00
ONLINE pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
20. september 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.