Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Dansk Retursystems eneret forlænges til 2029

28. marts 2023
Dansk Retursystems eneret forlænges til 2029
Ekstern performanceevaluering har vist, at ”udviklingen har været positiv både ift. økonomisk effektivitet og miljømæssig performance”. Pantbekendtgørelsen sendes dermed i høring indtil 11/4 2023.

Baggrunden for ændringen af pantbekendtgørelsen er en regeringsbeslutning om forlængelse af Dansk Retursystem A/S’ eneret til at drive pant- og retursystemet i Danmark frem til den 1. januar 2029.

Bekendtgørelsen udstedes bl.a. i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 3, hvorefter miljøministeren ved fastsættelse af regler om administration mv. af en pant- og returordning kan bestemme, at ét selskab skal have eneret til at forestå administrationen mv. af ordningen.

Der blev forud for beslutningen om forlængelse af eneretten foretaget en ekstern performance-evaluering af Dansk Retursystem A/S’ drift af pant- og retursystemet i perioden 2018-21. PwC konkluderer i denne evaluering, at udviklingen har været positiv både ift. økonomisk effektivitet og miljømæssig performance (returprocent og genanvendelse af indsamlede emballager).

Bekendtgørelsens § 115, stk. 2 ændres dermed, således at denne ophæves automatisk ”den 1. januar 2029” i stedet for ”den 1. januar 2026”.

Høringsperioden er 14 dage fra tirsdag d. 28. marts til tirsdag d. 11. april 2023 (udgangen af dagen).

Du kan finde høringsmaterialet på Høringsportalen - eller ved at trykke hér.

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.