Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Danmark som frontløber i den grønne omstilling – det næste kapitel

01. februar 2019
Danmark som frontløber i den grønne omstilling – det næste kapitel
Dette er overskriften på visionen bag ti nye anbefalinger fra "Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi". Målet er at (for)blive globalt førende i at levere ressourceeffektive grønne løsninger.

I maj 2018 nedsatte Regeringen et nyt vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, som skulle udarbejde en række anbefalinger til bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, når det gælder muligheder for at bruge den grønne omstilling og øget digitalisering til vækst og innovation. I dag præsenterede gruppen ti nye anbefalinger, som giver konkrete bud på, hvordan Danmark kan fortsætte med at være globalt førende i at levere ressourceeffektive grønne løsninger.

De nye anbefalinger er bl.a. relevante for aktører inden for den danske affaldssektor, herunder bl.a. virksomheder, der, som det er nævnt i anbefalingerne, sælger teknologier, produkter og serviceløsninger, derbidrager til at reducere brugen af energi og ressourcer, øger andelen af grøn energi, genbrug og genanvendelse eller reducerer miljøproblemer. Inden for grøn miljøteknologi er der blandt andet tale om produkter og services, der begrænser den nuværende belastning af miljøet, for eksempel ved mere miljøvenlige og ressourceeffektive produkter og produktionsprocesser og mere effektiv affaldshåndtering.

Der skal sættes ind på fire overordnede områder
Vækstteamets ti anbefalinger fordeler sig under fire overordnede områder:

  1. Forbedret adgang til forbrugsdata for el, vand og varme, så virksomhederne får bedre mulighed for at udvikle nye produkter og serviceløsninger, der kan give forbrugerne et billigere og mere bæredygtigt ressourceforbrug.
  2. Bedre muligheder for test og demonstration, så virksomhederne kan teste implementeringen af nye grønne løsninger i større skala, end tilfældet er i dag.
  3. Bedre rammer for startups inden for energi- og miljøteknologi, så de bedre kan udvikle sig - bl.a. ved at styrke mulighederne for samarbejde med forsyningsselskaberne og etablerede virksomheder.
  4. Øget eksport, blandt andet via tættere samarbejde med udenlandske myndigheder, så kompleks energi- og miljøregulering i andre lande ikke er en barriere for eksporten af danske løsninger.

Særligt anbefaling under område nummer 2 og 4 ligger i tråd med nogle af de anbefalinger, der gik igen i den sektordialog, som DAKOFA gennemførte i forbindelse med ”Vejen til øget eksport af dansk affaldsteknologi”, (eller her) hvor sektoren bl.a. efterspurgte, at der arbejdes videre med et ”nationalt udstillingsvindue”, der kan demonstrere de danske løsninger i en sammenhæng, så de giver mening for udenlandske delegationer samt mere og bedre viden om eksportmarkeder, som skal skabe strategisk fokus.

Under område nummer 2 lyder én af anbefalingerne, at der etableres fysiske storskala testplatforme til forsøg med teknologier på tværs af forsyninger og sektorer. Vækstteamet anbefaler bl.a., at de etableres i samarbejde mellem statslige og kommunale aktører, forsyningsselskaber, virksomheder mv. Referenceprojekterne vil give danske virksomheder mulighed for at vise udenlandske beslutningstagere en konkret reference, hvor teknologien virker som del af en større sammenhæng i den virkelige verden, hvilket ifølge Vækstteamet og også DAKOFAs dialogvirksomheder er afgørende for danske virksomheders eksport til eksempelvis store udenlandske byer.

Under område nummer 4 anbefaler Vækstteamet, at danske myndigheders dialog med udenlandske myndigheder og beslutningstagere styrkes. Mere specifikt betyder det, at de danske myndigheder skal være med til at påvirke politiske rammebetingelser i udvalgte lande. Som det nævnes i baggrundsrapporten kan det særligt for de små og mellemstore virksomheder være en udfordring at skulle ind på et marked, hvor der kan være lokale krav om produkttilpasning, integration med eksisterende systemer mv. pga. kompleks energi- og miljøregulering. Samtidig, for at sikre, at en styrket internationaliseringsindsats får den rette effekt, anbefales det også, at internationaliseringsindsatsen omfatter informationskampagner, hvor grønne startups og SMV’er bliver informeret om konkrete forretningsmuligheder på eksportmarkederne.

Konkrete mål og bred opbakning 
Helt konkret er målet med de nye anbefalinger, at opnå

  • En mere digitaliseret grøn sektor. I 2025 skal digitaliseringsniveauet i danske energi- og miljøteknologiske virksomheder være lige så højt som hos virksomhederne i det førende digitale land i Europa. 
  • Styrket eksport af grøn teknologi. I 2030 skal eksporten af grøn energi- og miljøteknologi være fordoblet. 
  • Øget grøn værdiskabelse. Værdiskabelsen blandt virksomheder inden for grøn energi- og miljøteknologi skal øges med 50 pct. frem mod 2025 for at fastholde udviklingen de seneste år.

Vækstteamet ønsker konkret handling så hurtigt som muligt og tilbyder derfor at stå til rådighed for at følge op på målene, og for at være med til at vurdere udviklingen samt behovet for eventuel justering af anbefalingerne. Både Erhvervsministeren, Energi-, forsynings- og klimaministeren, Miljø- og fødevareministeren og Udenrigsministeren hilser anbefalingerne velkommen.


Læs mere
Du kan finde links til Vækstteamets de ti anbefalinger samt pressemeddelelse, faktaark, rapport og film her på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.